Miasto – Ludzie – H2O – wernisaż w Muzeum Fotografii

l

Miejsce: Muzeum Fotografii, ul. Królowej Jadwigi 14

Czas: 18.07.2017, godz. 18.00

Koszt: bezpłatny

Projekt H2O to przedsięwzięcie o charakterze naukowo-badawczym. Zawarte w tytule, bezpośrednie odniesienie do jednego z żywiołów – wody, to tylko pretekst do artystycznych i kulturowych rozważań nad tą materią. Woda może być rozpatrywana na wielu płaszczyznach: jako substancja będąca w ciągłym ruchu, zmieniająca swoją postać lub będąca czynnikiem przeobrażania, przemieszczająca się pomiędzy określonymi punktami – np. brzeg, źródło, ujście; wyznaczająca ramy przestrzeni miasta i krajobrazu (łączy i dzieli, zamyka i otwiera przestrzeń); wreszcie jako czynnik kulturotwórczy.

Do udziału w projekcie zostali zaproszeni przedstawiciele środowiska naukowego, m.in. naukowcy Katedry Przemysłów Kreatywnych WSG, oraz artyści wizualni: Kinga Eliasz, Ewa Gordon, Marta Ipczyńska, Anna Kola, Jolanta Kuszaj, Viola Kuś, Danuta Michałowska, Marek Noniewicz, Marta Normington, Jarosław Nowak, Marta Rosenthal, Stanisław Stasiulewicz, Łukasz Ułanowski.

Projekt Miasto – Ludzie – H2O realizowany jest w ramach Miasto – Ludzie – Muzeum – projekt naukowo-wystawienniczy Oddziału Kujawsko-Pomorskiego Stowarzyszenia Muzealników Polskich i muzeów województwa kujawsko-pomorskiego, nad którym patronat honorowy objął Wojewoda Kujawsko-Pomorski Mikołaj Bogdanowicz.