„Kody dostępu” – wystawa pedagogów UMK w BCS

32145519_870548409791603_284356869701500928_o

Miejsce: Bydgoskie Centrum Sztuki, ul. Jagiellońska 47

Czas: 18.05.2018, godz. 19.00

Koszt: bezpłatny

„Kody dostępu” – wystawa pedagogów Wydziału Sztuk Pięknych Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu.

„Kulturę Zachodu kształtują dwie tendencje. Z jednej strony to ujednolicenie codzienności. Podobieństwo przy tym nie dotyczy jedynie zewnętrznego wyglądu miejsc i przedmiotów, podzielamy te same poglądy i wyrażamy je za pomocą podobnych formuł. Z drugiej strony kulturze Zachodu brakuje wspólnych mitów i wartości. Dajemy prawo sobie i innym do tworzenia indywidualnych wizji świata. Nawet ściśle osobisty świat wartości jednak ma sens jedynie wtedy, gdy może realizować się tu i teraz. Owo tu i teraz to zunifikowany świat przedmiotów, miejsc, idei i emocji.

Obecność tych dwóch tendencji unifikacyjnej i indywidualizującej powoduje, że każdy z nas nadaje inny sens, nie tylko wspólnym dla wszystkich miejscom i przedmiotom, ale także wespół wyznawanym ideom i doświadczanym emocjom. Artyści natomiast starają się ofiarować odbiorcom sztuki kody dostępu, dzięki którym będzie można tym samym przedmiotom, miejscom, ideom i emocjom nadać to uwspólnione znaczenie” (zapowiedź organizatora).

Wystawa w Bydgoskim Centrum Sztuki prezentuje prace 14 artystów proponujących, każdy na swój sposób, uzgodnienie pojęć, dzięki którym możliwe będzie lepsze zrozumienie się nawzajem. Uczestnicy: Katarzyna Adaszewska, Joanna Bebarska, Andrzej Borcz, Iwona Langowska, Alicja Majewska, Sebastian Mikołajczak, Grzegorz Maślewski, Krzysztof Mazur, Anita Oborska-Oracz, Paweł Otwinowski, Aleksander Paskal, Maciej Wierzbicki.