Klasyki witają wiosnę na Wyspie Młyńskiej

l

Miejsce: Wyspa Młyńska

Czas: 16.03.2019, godz. 14.30-17.30

Koszt: bezpłatny

Miłośnicy i właściciele starych samochodów spotkają się tym razem na Wyspie Młyńskiej, aby na dobre pożegnać zimę i powitać wiosnę. Organizatorzy zapraszają do zabrania ze sobą marzann – najbardziej pomysłowa marzanna zostanie nagrodzona.

Organizatorzy przypominają: kierowcy klasyków proszeni są o ustawienie się na Wyspie Młyńskiej po prawej stronie w stronę Starego Rynku, aby nie blokować drogi.

Na miejscu na spacerowiczów i uczestników wydarzenia czekać będą zagadki, rebusy i zabawa w poszukiwanie czterech oznak wiosny. Żeby wziąć udział w rebusach, należy wrzucić drobny datek do charytatywnej puszki (szczegóły u organizatorów).