Bite-Art Festival: wystawa w Przystani Bydgoszcz

bite_art_tlo_kwadrat-400x400

Miejsce: Przystań Bydgoszcz, ul. Tamka 2

Czas: 14.06.2018, godz. 18.00

Koszt: bezpłatny

Podczas Bite-Art Festival bydgoszczanie będą mieli okazję poznania wielu artystycznych form wyrazu, od malarstwa i sztuki, poprzez muzykę aż po prezentacje sztuki ulicznej. Wzorem ubiegłorocznej edycji pamiątką po festiwalu pozostaną murale – przy ulicach Cieszkowskiego oraz 20 Stycznia 1920. W tym roku namalują je Julian Nowicki i Tomasz Śmieszkoł.

Program na czwartek 14 czerwca:

godz. 18.00 – wernisaż wystawy „Wiatr i Woda” – malarstwo Waldemara Zyśka.

Waldemar Zyśk – urodzony w 1958 r. w Olsztynie. Po ukończeniu Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych im. C. K. Norwida w Lublinie powraca z dyplomem technika sztuk plastycznych do rodzinnego miasta, w którym blisko dwa lata pracuje w Muzeum Warmii i Mazur w Dziale Sztuki Współczesnej, zajmując się konserwacją dzieł sztuki oraz przygotowywaniem ekspozycji muzealnych.

W latach 1980-1986 studiował w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych w Gdańsku na Wydziale Malarstwa i Grafiki, w pracowni malarstwa prof. Mieczysława Olszewskiego i w pracowni malarstwa prof. Kiejstuta Bereźnickiego. Dyplom z wyróżnieniem z zakresu malarstwa sztalugowego uzyskał w 1986 r. W latach stanu wojennego, do czasu reaktywowania Związku Polskich Artystów Plastyków, brał czynny udział w ruchu kultury niezależnej. Po reaktywowaniu ZPAP włączył się aktywnie w życie Okręgu Bydgoskiego tegoż Związku, pełniąc w nim różne funkcje.

Zajmuje się malarstwem sztalugowym, rysunkiem, grafiką warsztatową i płaskorzeźbą. Twórczość swą eksponował na 15 wystawach indywidualnych oraz na 22 wystawach zbiorowych w kraju. Uczestniczył w licznych plenerach malarskich. Zajmuje się także animacją kultury oraz działalnością pedagogiczną, prowadząc zajęcia z zakresu wychowania plastycznego z dziećmi i młodzieżą z bydgoskich szkół.

Wystawa „Wiatr i Woda” nawiązuje tematycznie do bydgoskiej imprezy „Ster na Bydgoszcz” oraz do miejsca w którym jest eksponowana Przystań Bydgoszcz.