Zostań ambasadorem małych ojczyzn

Wiktoria Raczyńska
,

Kujawsko-Pomorska Organizacja Turystyczna wraz z Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy organizują konkurs regionalny „Ambasadorzy Małych Ojczyzn”, skierowany do klas drugich gimnazjów.

Celem konkursu jest zarówno rozbudzanie chęci poznania historii, kultury, dziedzictwa, walorów naturalnych i atrakcji turystycznych swoich miejsc, jak również ich popularyzacja, jako destynacji atrakcyjnych dla mieszkańców i turystów. K-POT chce zaangażować młodzież w twórczą zespołową pracę, w której uczniowie klas drugich szkół gimnazjalnych będą się ubiegać o miano „Ambasadora Małej Ojczyzny”.

Konkurs odbędzie się w trzech kategoriach: plastycznej (grafika, ikonografika, komiks), literackiej (opowiadanie, legenda inspirowana przekazami ustnymi, komiks), sztuki wizualne (przedstawienie, film, spot reklamowy, performance, happening, instalacja, street art, graffiti, mural, wideo art, wystawa fotograficzna, gra komputerowa, aplikacja mobilna, animacja).

Zwycięskie klasy nagrodzone zostaną wycieczką do atrakcyjnych turystycznie miejsc regionu. Uroczyste wręczenie voucherów nastąpi podczas jednego z wydarzeń inaugurujących sezon turystyczny 2017.

Prace należy przesłać pod adresem: Kujawsko-Pomorska Organizacja Turystyczna, ul. Wełniany Rynek 5/8, 85-036 Bydgoszcz lub konkurs@k-pot.pl do 31 marca 2017 roku (liczy się data wpłynięcia przesyłki, e-mail’a).

Więcej informacji na: http://konkursy.kujawsko-pomorskie.travel.

Reklama