Znamy Bydgoskiego Wolontariusza Roku

Wiktoria Raczyńska
,

Konkurs „Bydgoski Wolontariusz Roku” organizowany jest od 2003 roku i ma na celu popularyzację pozytywnych postaw i działań osób, które poświęcają bezinteresownie swój czas dla innych. W 2017 roku Kapituła Konkursowa przyznała tytuł Bydgoskiego Wolontariusza Roku:

– w kategorii „Wolontariusz Dziecięcy” Indze Lubiszewskiej nominowanej przez Hufiec ZHP Bydgoszcz- Miasto

– w kategorii „Wolontariusz Młodzieżowy” Mateuszowi Jurkiewiczowi nominowanemu przez Kujawsko-Pomorski

Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża

– w kategorii „Wolontariusz Dorosły” Piotrowi Nawrockiemu nominowanemu przez Hufiec ZHP Bydgoszcz-Miasto.

Ponadto Opiekunem Wolontariatu Roku została Joanna Rusin zgłoszona przez Bursę nr 1 im. M. Szułczyńskiej w Bydgoszczy.

Członkowie kapituły konkursu Bydgoski Wolontariusz Roku 2017 postanowili poza tym wyróżnić:

W kategorii wolontariusz młodzieżowy: Ada Uzarska- Świerczek (wolontariuszka Zespołu Szkół nr 29 w Bydgoszczy),

Aleksandra Dąbrowska (wolontariuszka Kujawsko- Pomorskiego Oddziału Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża),

Kinga Wolska ( wolontariusz Zespołu Szkół Gastronomicznych),

W kategorii wolontariusz dorosły: Marta Borkowska (wolontariusz Związku Harcerstwa Polskiego Hufiec Bydgoszcz

Miasto), Karolina Okońska (wolontariuszka TPD Koło Przyjaciół Dziecięcy Niepełnosprawnych „Dzielnych Los

Wspomaga” w Bydgoszczy), Gabriela Brzozowska (wolontariuszka Bydgoskiego Stowarzyszenia Amazonek

Łuczniczka”),

W kategorii opiekun wolontariatu: Małgorzata Kunicka (Zespół Szkół Gastronomicznych), Roma Gorczyca (Zespół Szkół

Mechanicznych nr 1 im. F. Siemiradzkiego w Bydgoszczy)

Konkurs „Bydgoski Wolontariusz Roku” organizowany jest od 2003 roku i ma na celu popularyzację pozytywnych

postaw i działań osób, które poświęcają bezinteresownie swój czas dla innych. Rozstrzygnięcie konkursu odbywa się w

okolicy Międzynarodowego Dnia Wolontariatu, który obchodzony jest corocznie 5 grudnia (postanowieniem

Zgromadzenia Ogólnego ONZ z 1985 roku).

materiały nadesłane: UMB

Reklama