Zakopiańczyk nad morzem. O Hasiorze raz jeszcze

Wiktoria Raczyńska
,

Bydgoskie Centrum Sztuki zaprasza 18 stycznia (sobota), o godzinie 14.00 na wykład Jacka Gernata (UAM) „Zakopiańczyk nad morzem. O pomnikach Władysława Hasiora raz jeszcze” z cyklu „Okiem Historyka Sztuki”. Wstęp wolny.

W twórczości pomnikowej Władysława Hasiora – Zakopiańczyka, artysty z gór, ważne miejsce zajmują pomniki i rzeźby plenerowe zaprojektowane przez niego dla miast na Wybrzeżu.

Należą do nich: projekt zespołu pomników na Westerplatte z 1963, projekty szklanego pomnika „Tym, co w morzu”, sporządzane przez rzeźbiarza w różnych wariantach (przewidywanych m.in. dla Gdyni i Szczecina) od około 1964 roku, wreszcie spektakularny pomnik „Tym, którzy walczyli o polskość i wolność ziem Pomorza” w Koszalinie, jedyny zrealizowany pomorski monument Hasiora z lat 1977-1980, inspirowany wcześniejszą kompozycją plenerową Ogniste ptaki ze Szczecina (1975-1980).

W wymowie ideowej tych prac odnaleźć można liczne odwołania do motywów morskich, marynistycznych, jak również – szczególnie w pomniku koszalińskim – do wykreowanej przez propagandę PRL wizji historii „wyzwalania” ziem Pomorza przez Polaków w 1945 roku, obecnej również w wielu innych pomnikach fundowanych przez komunistyczną władzę dla pomorskich miast. Zarazem wysokie walory artystyczne i wieloznaczność kreacji artysty wykraczają poza ów propagandowy kontekst, sprawiając, że „morskie” i pomorskie pomniki Hasiora stały się dla niego polem realizacji nowatorskich pomysłów o znacznie bardziej uniwersalnej wymowie.

JACEK GERNAT – historyk sztuki, doktorant w Instytucie Historii Sztuki Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Przygotowywana przez niego pod kierunkiem prof. dr. hab. Tadeusza J. Żuchowskiego dysertacja doktorska dotyczy działalności rzeźbiarskich rodzin Klahrów, Kutzerów i Thammów w XVIII-XX wieku na obszarze Hrabstwa Kłodzkiego i przyległych terenów Śląska. Jego zainteresowania obejmują rzeźbę okresu baroku i XIX-XX wieku oraz rzeźbę współczesną, m.in. twórczość Władysława Hasiora, architekturę XX wieku.

materiały nadesłane: Natalia Pichłacz, Bydgoskie Centrum Sztuki im. Stanisława Horno-Popławskiego

Reklama