Zadecydujmy, co zmienić w Bydgoszczy

Marek Tomaszewski
,

Konferencja „Decydujmy razem. Bydgoszcz 2030” rozpoczęła konsultacje w sprawie Strategii Rozwoju Bydgoszczy do 2030 roku. Na zaproszenie prezydenta miasta Rafała Bruskiego wziął w niej udział marszałek województwa Piotr Całbecki.

Uchwalona niespełna cztery lata temu strategia, jak stwierdził prezydent Rafał Bruski, wymaga aktualizacji. – Zmieniają się warunki dotyczące działań samorządu, jak też plany rządu. Partner rządowy często wspiera finansowo samorząd, dlatego miasto, jako ich beneficjent, musi się do tych planów dostosować – mówił prezydent miasta.

Jak podkreślił, wiele zadań, które zostały zapisane w strategii rozwoju Bydgoszczy w 2013 roku, już zostało zrealizowanych, bądź jest w trakcie realizacji. Dlatego teraz trzeba stawiać sobie nowe cele.

– Wśród wyzwań, które wymagają rozwiązania, na pierwszym miejscu stawiam kwestie demograficzne. Jesteśmy miastem, które się wyludnia. Na szczęście, jak wynika z najnowszych danych GUS, nie sprawdzają się prognozy i ten spadek liczby ludności jest mniejszy niż przewidywano to jeszcze kilka lat temu. Mieszkańcy najczęściej przeprowadzają się do ościennych gmin, pozostają zatem w obszarze funkcjonującym w ramach Stowarzyszenia Metropolia Bydgoszcz. Ale trzeba zrobić wszystko, aby te procesy demograficzne odwrócić. Zarówno miasto, jak nasi sąsiedzi muszą stać się na tyle atrakcyjne pod względem warunków zamieszkania, jak i pracy, aby ten bilans demograficzny był dodatni. Z tą kwestią wiąże się także problem starzenia się społeczeństwa – stwierdził Rafał Bruski.

Oprócz problemów demograficznych, wśród  wyzwań, które stoją przed samorządem, wymienił, m.in., sprawy budowy dróg wodnych, portu multimodalnego czy rozwoju bydgoskiego Portu Lotniczego. Te kwestie wymagają współpracy zarówno z rządem, jak i samorządem województwa.

IMG_6497Marszałek Piotr Całbecki przekonywał natomiast do budowania metropolii bydgosko-toruńskiej. Odwołał się, m.in. do uchwalonej w 2011 roku Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030, gdzie Bydgoszcz i Toruń tworzą jedną metropolię. – Trudno sobie wyobrazić inny układ metropolitalny niż ten zawarty w tej koncepcji. Bydgoszcz nawet samodzielnie ma oczywiście duży potencjał, jednak kwestia bliskiego sąsiedztwa z Toruniem daje wiele korzyści. To dobrze, że Bydgoszcz i Toruń leżą tak blisko siebie – mówił marszałek województwa.

Za najważniejsze wyzwania dla Bydgoszczy uznał sprawy komunikacyjne – budowę dróg ekspresowych S-5 i S-10 oraz rozwój lotniska. – Musimy pracować na uruchamianiem kolejnych połączeń. Powinno nam zależeć na takich solidnych partnerach, jak Lufthansa – powiedział Piotr Całbecki.

Stwierdził także, że najwięcej pieniędzy z poprzedniego rozdania unijnego trafiło do Bydgoszczy. – Myślę, że ciągle jeszcze mało osób zdaje sobie sprawę z tego, że to samorząd województwa utrzymuje takie instytucje kultury jak Filharmonia Pomorska czy Opera Nova – dodał marszałek.

Koordynatorką tworzenia strategii dla Bydgoszczy do 2030 roku jest wiceprezydent miasta Maria Wasiak. Strategia, jak powiedziała, jest budowana w ścisłej współpracy z mieszkańcami, uwzględniać będzie ich opinie i wnioski.

Do 26 października można wypełniać ankiety, dotyczące zagadnień ważnych dla całego procesu aktualizacji strategii. Ich celem jest  określenie, jakie są oczekiwania i potrzeby bydgoszczan, jak wyobrażają sobie siebie w Bydgoszczy w 2030 roku, jak powinna wyglądać Bydgoszcz w tym czasie?

Ankiety dostępne są na stronie internetowej www.bydgoskiekonsultacje.pl. Można je wypełnić internetowo lub pobrać w wersji do druku. W formie papierowej ankieta będzie rozdawana na spotkaniach, konferencjach, debatach strategicznych. Ankieta dostępna jest również w siedzibie Wydziału Zintegrowanego Rozwoju przy ul. Jezuickiej 6a.

Wypełnione formularze można wrzucić do jednej z urn zlokalizowanych w ratuszu (ul. Jezuicka 1), Urzędzie Miasta Bydgoszczy (ul. Grudziądzka 9-15, ul. Wojska Polskiego 65), Punkcie Obsługi Mieszkańca w Centrum  Handlowym „Zielone Arkady”, biurach meldunkowych przy ul. Przyrzecze 1, ul. E. Gierczak 6, ul. Boya Żeleńskiego 18 lub przesłać na adres: Wydział Zintegrowanego Rozwoju, ul. Jezuicka 6a, 85-102 Bydgoszcz bądź mailowo na adres: strategia@um.bydgoszcz.pl.

Zaplanowano także cykl sześciu spotkań dla mieszkańców Bydgoszczy. Wszystkie debaty dotyczyć będą przyszłości miasta, a każdej z nich przypisany został temat wiodący. Terminy spotkań:

23 października – temat wiodący „Młodzież”, współorganizator: Młodzieżowa Rada Miasta Bydgoszczy

26 października – temat wiodący „Seniorzy”, współorganizator: Bydgoska Rada Seniorów

30 października – temat wiodący „Twórczość”, współorganizator: Miejskie Centrum Kultury

6 listopada – temat wiodący „Gospodarka i szkolnictwo wyższe”, współorganizator: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne i Związek Pracodawców „Pracodawcy Pomorza i Kujaw”

7 listopada – temat wiodący „Aktywność społeczna”, współorganizator: Rada Działalności Pożytku Publicznego Miasta Bydgoszczy

9 listopada – temat wiodący „Przyjazna przestrzeń i komunikacja”, współorganizator: Kujawsko-Pomorska Okręgowa Izba Architektów RP

Debaty odbywać będą się w auli Zespołu Szkół Mechanicznych nr 1, ul. św. Trójcy 37, początek wszystkich – godz. 17.00.

Reklama