„Za stolikiem ze Stolnikiem” w bibliotece

Wiktoria Raczyńska
,

W ramach obchodów Roku Moniuszkowskiego Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy zaprasza na wystawę pt. Za stolikiem ze Stolnikiem.

Uroczyste otwarcie przewidziane jest na godzinę 12.00, 7 maja 2019.

Celem ekspozycji jest przypomnienie postaci i dorobku twórcy, na co pozwala bogactwo zbiorów bydgoskiej Książnicy. Na wystawie zostaną zaprezentowane pochodzące z bibliotecznego zasobu cymelia muzyczne, pierwodruki i inne najstarsze wydania druków muzycznych, uzupełnione o rękopisy, materiały ikonograficzne (rysunki, szkice i akwarele przedstawiające projekty sceniczne, kostiumy i dekoracje teatralne), a także fotografie, plakaty i ulotki dotyczące przestawień muzycznych i teatralnych.

Twórczość Stanisława Moniuszki w zbiorach WiMBP w Bydgoszczy, będzie można oglądać od 7 do 30 maja 2019 r. w sali wystawowej przy ul. Jana Kazimierza w Bydgoszczy (wejście od strony Starego Rynku).

materiały nadesłane: Joanna Pawłowska, WiMBP

Reklama