Wyższy poziom edukacji – miliony na inwestycje i remonty

Magdalena Jabłońska
,

W czwartek (30 września) w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 podsumowane zostały przygotowania do nowego roku szkolnego oraz inwestycje w edukację. Na obecne inwestycje związane z edukacją ratusz zarezerwował kwotę około 250 mln zł. Poza tym w wakacje udało się przeprowadzić szereg prac remontowych.

– W tym roku widać najlepiej skalę zmian jaka zachodzi w bydgoskich szkołach – mówi prezydent Bydgoszczy, Rafał Bruski. – Od 2011 na inwestycje w budynki szkolne wydaliśmy około 400 mln zł. Wkrótce wszystkie szkoły będą zmodernizowane. Kończymy z lekcjami WF-u na asfalcie. Mamy edukację dostosowaną do rynku pracy, a nasze szkolnictwo zawodowe jest stawiane za wzór. W Fordonie powstała najnowocześniejsza szkoła w regionie. Realizujemy też program budowy basenów na największych osiedlach. Tak duży zakres inwestycji nie byłby możliwy do realizacji bez prowadzenia odpowiedzialnej polityki finansowej i skutecznego pozyskiwania środków zewnętrznych.

Duże zmiany w bydgoskich szkołach to, między innymi, efekt przyjętej przed 5-laty Strategii Rozwoju Edukacji na lata 2013-20. Określiła ona szereg działań, które mają sprzyjać tworzeniu jak najlepszych warunków do kształcenia najmłodszych bydgoszczan oraz zachęcać ich do aktywnego uczestnictwa w życiu miasta. By osiągnąć ten cel ratusz rozpoczął na dużą skalę, między innymi, modernizację szkół, przebudowę boisk, budowę basenów, sal gimnastycznych, rozwój szkolnictwa zawodowego i nowych kierunków kształcenia oraz realizację projektów wspomagających nauczycieli i uczniów. Zdecydowanie zwiększyła się pula wydatków bieżących na edukację z 447 mln zł w 2010 roku do 615 mln w roku bieżącym. Na inwestycje związane ze szkolnictwem urząd wydaje 4 razy więcej. W roku 2018 będzie to ponad 61 mln zł. Łączna wartość wszystkich projektów inwestycyjnych realizowanych w bieżącym roku to około 250 mln zł.

Największa część tej puli pochłania kompleksowa termomodernizacja połączona najczęściej z wymianą instalacji, pracami w sanitariatach oraz instalacją systemów energii odnawialnej. Szkoły na koniec zyskują też estetyczne elewacje. Obecnie prowadzone są 22 inwestycje tego typu o wartości 113,6 mln zł. Wcześniej prace zakończyły się w 5 innych budynkach szkół i przedszkoli.

W kolejce czeka rozpoczęcie kolejnych zadań związanych, m.in., z budową hal i basenów o wartości około 40 mln zł. Do końca roku ratusz zamierza zlecić wykonanie hal sportowych przy ZS nr 14 na Górzyskowie (z funkcją rehabilitacyjną) oraz SOSW na Okolu (sportowo-rehabilitacyjna). Uruchomiony zostanie też II etap modernizacji i doposażenia szkół zawodowych. Zakup nowoczesnego sprzętu lub urządzenie nowych pracowni zaplanowano w 6 placówkach. W przyszłym roku planowane jest natomiast rozpoczęcie prac przy basenie na Miedzyniu (ZS nr 8).

– Chcemy by bydgoskie szkoły, które często liczą już po kilkadziesiąt lat były jak najlepiej dostosowane do aktualnych potrzeb uczniów – mówi wiceprezydent Bydgoszczy, Iwona Waszkiewicz. – To mają być miejsca zachęcające do zdobywania wiedzy i spędzania w nich także wolnego czasu, integrujące bydgoszczan. Skupiamy się teraz na budowie kolejnych hal sportowych i basenów oraz jeszcze lepszym dostosowaniu szkół do wymagań rynku pracy.

Na typowe remonty, które toczyły się przede wszystkim w wakacje, przeznaczono pulę około 4,6 mln zł. W ramach tej kwoty realizowany był kolejny etap prac w zakresie przystosowania szkół podstawowych do potrzeb 8-letniej edukacji, prowadzone były prace adaptacyjne w budynkach Gimnazjum nr 5 i Gimnazjum nr 23 przekształconych odpowiednio w Szkołę Podstawową nr 17 i Szkołę Podstawową nr 30. Zespół Szkół Handlowych z kolei przekształcano na potrzeby Szkoły Podstawowej nr 20, a budynek Gimnazjum nr 9 na potrzeby Zespołu Szkół Handlowych. W wielu obiektach prowadzono prace związane z remontami sal dydaktycznych, gimnastycznych i wymianą instalacji.

materiały nadesłane: Urząd Miasta Bydgoszczy

Reklama