Wystawy w ramach obchodów setnej rocznicy powrotu Bydgoszczy do Macierzy

Wiktoria Raczyńska
,

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy, w ramach obchodów setnej rocznicy powrotu Bydgoszczy do Macierzy, zaprasza na dwie wystawy czasowe.

Ekspozycja pt. „Sto lat u siebie. Zabytki piśmiennictwa polskiego w zbiorach bydgoskiej książnicy” czynna będzie od 17 do 31 stycznia 2020 roku w sali wystawowej przy ul. Jana Kazimierza w Bydgoszczy (wejście główne od strony Starego Rynku).

Wystawione zostaną najcenniejsze zabytki piśmiennictwa jakie biblioteka zgromadziła w swoich zbiorach przez 100 lat polskiego zarządu. Rękopisy sporządzone ręką autora i często niepublikowane, jak również stare druki, pierwodruki i najwcześniejsze wydania utworów, dziś przedstawiają nieoszacowaną wartość. W zasobie biblioteki można znaleźć twórczość m.in. Jana Kochanowskiego, Ignacego Kraszewskiego, Juliana Ursyna Niemcewicza, Adama Mickiewicza, Juliusza Słowackiego, Józefa Ignacego Kraszewskiego, Henryka Sienkiewicza, Marii Konopnickiej, Stefana Żeromskiego, Gabrieli Zapolskiej, Juliana Tuwima oraz wielu innych.

Wystawa czynna w godzinach 9.00–15.00 w dni powszednie. Grupy zorganizowane proszone są o wcześniejsze umówienie się pod numerem tel.: 52 33 99 202.

W dniu głównym obchodów tj. 19 stycznia 2020 roku wystawę można zwiedzać w godzinach 12.00–17.00.

Ekspozycja pt. „Setna rocznica powrotu do Macierzy” czynna będzie od 17 styczna do 29 lutego 2020 roku w Wypożyczalni Głównej Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bydgoszczy.

Wystawione zostaną materiały, które prezentują najważniejsze wydarzenia związane z przyłączeniem Bydgoszczy do państwa polskiego, tj. zdjęcia, odezwy, afisze (w tym odezwa prezydenta Jana Maciaszka do mieszkańców Bydgoszczy z 20 stycznia 1920 roku i afisz promujący uroczyste przedstawienie „Dziadów” Adama Mickiewicza na przyjęcie Wojsk Polskich z 22 stycznia 1920 roku)

Natomiast 22 stycznia 2020 roku o godzinie 11.00 odbędzie się uroczyste odsłonięcie tablicy upamiętniającej postać gen. Józefa Dowbora-Muśnickiego. Na odsłonięcie WiMBP zaprasza do Wypożyczalni Głównej (Stary Rynek 24). Wydarzenie będzie połączone z wykładem prof. Janusza Kutty „Generał J. Dowbor-Muśnicki (1867-1937) – wódz Powstańców Wielkopolskich, głównodowodzący Armii Polskiej”, który zostanie wygłoszony na sali wykładowej Biblioteki Głównej.

materiały nadesłane: Joanna Pawłowska, WiMBP

Reklama