Wyniki rekrutacji do szkół

Magdalena Jabłońska
,

Dziś, 11 lipca o godzinie 12.00, uczniowie poznali wyniki rekrutacji do liceów, techników i szkół branżowych. O wynikach, polityce naborowej miasta i szansach uczniów mówiła podczas konferencji prasowej wiceprezydent Bydgoszczy, Iwona Waszkiewicz.

Bydgoszcz przygotowała dla absolwentów gimnazjów i szkół podstawowych około 7 800 miejsc. We wszystkich liceach ogólnokształcących, szkołach branżowych oraz prawie wszystkich technikach podwoiliśmy liczbę miejsc dla pierwszoklasistów. W wyniku przeprowadzonego postępowania rekrutacyjnego 6 892 kandydatów zostało zakwalifikowanych do jednej z wybranych szkół. Natomiast 520 kandydatów nie zostało przydzielonych do żadnej placówki. Czeka na nich ponad 870 wolnych miejsc – 188 w liceach ogólnokształcących, 262 w technikach i 424 w szkołach branżowych.

– W Bydgoszczy uczniowie mają takie same szanse jak w latach poprzednich. Pozwoliły na to m.in. możliwości lokalowe poszczególnych szkół – mówiła Iwona Waszkiewicz. – Od lat też prowadzimy w mieście politykę naborową, która stwarza proporcje między liceami, technikami i szkołami branżowymi. Wszystko po to, by każdy uczeń znalazł dla siebie optymalne miejsce – dodała.

Rekrutacja po szkole podstawowej

Liczba miejsc przygotowanych – 3959 w tym w:

 • liceach ogólnokształcących – 1723
 • technikach – 1690
 • szkołach branżowych I stopnia – 546

Liczba uczniów zakwalifikowanych – 3479 w tym do:

 • liceów ogólnokształcących – 1598
 • techników – 1537
 • szkół branżowych I stopnia – 344

Liczba uczniów niezakwalifikowanych do żadnej szkoły – 300

Liczba wolnych miejsc – 480 w tym w:

 • liceach ogólnokształcących – 125
 • technikach – 153
 • szkołach branżowych I stopnia – 202

m.in. w:

liceach:

II LO

V LO

XIIILO

XV LO

XXI LO

technikach – wszystkich z wyjątkiem Technikum Elektronicznego, Fryzjerskiego i Gastronomicznego

szkołach branżowych – wszystkich

Rekrutacja po gimnazjum

Liczba miejsc przygotowanych – 3825 w tym w:

 • liceach ogólnokształcących – 1665
 • technikach – 1678
 • szkołach branżowych I stopnia – 482

Liczba uczniów zakwalifikowanych – 3431 w tym do:

 • liceów ogólnokształcących – 1602
 • techników – 1569
 • szkół branżowych I stopnia – 260

Liczba uczniów niezakwalifikowanych do żadnej szkoły – 220

Liczba wolnych miejsc – 394 w tym w:

 • liceach ogólnokształcących – 63
 • technikach – 109
 • szkołach branżowych I stopnia – 222

m.in. w:

liceach:

XIII LO

technikach – wszystkich z wyjątkiem Technikum Elektronicznego, Fryzjerskiego i Gastronomicznego

szkołach branżowych – wszystkich

Działania podjęte przez miasto w celu stworzenia jak największej liczbie uczniów szkół podstawowych szansy zakwalifikowania się już w pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego do wybranej szkoły:

a) zwiększenie liczby miejsc w klasie do 34 w niektórych szkołach,

b) utworzenie dodatkowych oddziałów w:

IV Liceum Ogólnokształcącym – klasa biologiczno-chemiczna

XXI Liceum Ogólnokształcącym Integracyjnym

Zespole Szkół Mechanicznych nr 1 – technik informatyk

c) zmiana oferty w niektórych szkołach np. w:

V Liceum Ogólnokształcącym utworzenie drugiego oddziału angielsko-niemiecko-rosyjskiego,

Technikum Budowlanym – utworzenie drugiego oddziału w zawodzie technik renowacji elementów architektury – architektury wnętrz,

Technikum Chemicznym – zwiększenie liczby uczniów w oddziale technik grafiki i poligrafiki cyfrowej,

Technikum Mechaniczne nr 2 – zwiększenie liczby miejsc w zawodach technik mechanik i technik mechatronik.

Dla absolwentów gimnazjów zwiększono liczbę miejsc w oddziale do 34 w niektórych szkołach oraz utworzono dodatkowy oddział w zawodzie technik renowacji elementów architektury- architektury wnętrz (Technikum Budowlane).

– Rzeczywista liczba wolnych miejsc może się zwiększyć po potwierdzeniu woli nauki w danej szkole przez zakwalifikowanych kandydatów – dodała Iwona Waszkiewicz.

Harmonogram

11 lipca 2019 godzina 12.00 – publikacja list zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

od 11 lipca 2019 r. do 15 lipca 2019 r. do godziny 15.00 – potwierdzenie woli:

a) przedłożenie oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej lub gimnazjum;

b) przedłożenie oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ośmioklasisty lub gimnazjalnego;

c) przedłożenie w przypadku technikum i szkoły branżowej I stopnia stosownego orzeczenia lekarskiego.

16 lipca 2019 r. godzina 12.00 – publikacja listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

Około godziny 14.00-15.00 – publikacja wolnych miejsc na stronie naborowej

Postępowanie uzupełniające – bez wykorzystania systemu elektronicznego

od 16 lipca od godziny 12.00 do 22 lipca do godziny 15.00 – składanie wniosków o przyjęcie do klasy I danej szkoły

od 23 lipca do 24 lipca – przeprowadzenie prób sprawności fizycznej i kompetencji językowych

25 lipca godzina 12.00 – publikacja listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej lub kompetencji językowych

12 sierpnia godzina 12.00 – podanie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

od 12 sierpnia do 14 sierpnia do godziny 15.00 – potwierdzenie woli

16 sierpnia godzina 12.00 – publikacja listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

materiały nadesłane: Urząd Miasta Bydgoszcz

Reklama