Wymarzone muzeum

Wiktoria Raczyńska
,

Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy organizuje konkurs plastyczny dla uczniów szkół podstawowych i integracyjnych oraz specjalnych z województwa kujawsko-pomorskiego.

Do jakiego muzeum najchętniej przychodziłyby dzieci? Ich kreatywność i wyobraźnia niekiedy zaskakuje nawet najbardziej tęgie umysły. Tym razem uczniowie z klas I-VI mają możliwość przedstawienia swoich nowatorskich, skrytych, a nawet tych najbardziej odważnych pomysłów.

Ich wariacje na temat eksponatów muzealnych oraz przestrzeni wypełnionej kulturą i sztuką, jakiej dotychczas uczniowie nie spotkali, bądź chcieliby zobaczyć w muzeum mogą przedstawić w formie prac plastycznych. Twory mogą być odzwierciedleniem najskrytszych marzeń , jak mogłoby wyglądać najpiękniejsze i zarazem najbardziej fascynujące muzeum dla dzieci.

Konkurs stanowi próbę przyjrzenia się z dziecięcej perspektywy czytelności przekazu, a także formie wystawienniczej, jednak przede wszystkim ma na celu wsłuchanie się w potrzeby kulturalne najmłodszych. Dzieci dzięki takim inicjatywom mogą rozbudzić w sobie potrzebę obcowania ze sztuką, pielęgnowania kontaktu z nią. Co więcej jest to okazja do oswajania uczniów ze znaczeniem słowa i miejsca jakim jest muzeum.

Przedmiotem oceny konkursowej będą prace plastyczne dzieci wykonane w dowolnej technice, w formacie nie przekraczającym 100×70 cm lub prace przestrzenne nie przekraczające 50x50x50 cm, wykonane samodzielnie pod opieką opiekuna. Mile widziane będą opisy prac nie przekraczające 100 słów. W przypadku, gdy dziecko nie pisze samodzielnie, opis może wykonać opiekun.

Uczniowie będą oceniani w dwóch kategoriach: I-III oraz IV-VI. Jury wyłoni zwycięzców w obu grupach i przyzna im nagrody za zdobycie I, II i III miejsca. Przewidziano również trzy wyróżnienia w każdej grupie wiekowej oraz dyplomy okolicznościowe. Nagroda za zdobycie I miejsca uprawnia (jednorazowo) do wizyty w muzeum i uczestnictwa w wybranych zajęciach muzealnych z 50-procentowym rabatem dla wszystkich uczniów z klasy zwycięzcy.

Prace powinny być wykonane samodzielnie, a każda z nich powinna zawierać numer, tytuł, imię i nazwisko autora (ucznia) oraz opiekuna (nauczyciela) wpisane na odwrocie. Do prac należy dołączyć wypełniony drukowanymi literami i podpisany formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej MOB www.muzeum.bydgoszcz.pl i www.wyczolkowski.pl.

Prace należy nadsyłać do 8 lutego 2019 roku drogą pocztową na adres Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy, ul. Gdańska 4, 85-006 Bydgoszcz.

Otwarcie wystawy i wręczenie nagród zwycięzcom nastąpi 1 marca 2019 roku, o godzinie 13.00.

materiały nadesłane: Adrianna Adamska, Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy

Reklama