Wsparcie dla klubów sportowych

Marek Tomaszewski
,

10 tysięcy złotych dla jednosekcyjnego i 15 tys. zł dla wielosekcyjnego – o tyle mogą wnioskować kluby sportowe z regionu w ramach III edycji rządowego programu „Klub”. Do rozdysponowania resort sportu przeznaczył 40 milionów złotych.

Ministerstwo Sportu i Turystyki ogłosiło nabór wniosków do tegorocznej edycji programu „Klub”, którego celem jest wsparcie działalności prowadzonej przez lokalne kluby sportowe, stanowiące lokalne centra aktywności społecznej oraz miejsca poprawy kondycji fizycznej młodych Polaków.

Termin składania wniosków upływa 8 maja, a pieniądze mogą zostać wykorzystane na podstawowe elementy wpływające na efektywne funkcjonowanie klubów, tj. wynagrodzenia szkoleniowców prowadzących zajęcia sportowe, organizację obozów sportowych lub zakup sprzętu sportowego.

Pierwsza edycja programu ruszyła w 2016 roku. Na jego realizację przeznaczono 24 miliony złotych. Pozwoliło to wesprzeć 2151 klubów sportowych z Polski, a szkoleniem objętych zostało ponad 130 tys. dzieci i młodzieży. W roku 2017 kwota na realizację programu wzrosła do ponad 37 mln zł, co pozwoliło na dofinansowanie działalności 3352 klubów sportowych z terenu całej Polski. Wsparcie trafiło do blisko 170 tys. dzieci i młodzieży. W województwie kujawsko-pomorskim dotychczas dofinansowano 257 klubów sportowych na łączną kwotę 2 905 000 złotych.

materiał i zdjęcie: Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy

Reklama