Wojewoda podsumował prace zespołu eksperckiego ds. Zachemu

Magdalena Jabłońska
,

Podsumowanie dotychczasowych prac zespołu eksperckiego ds. terenów pozachemowskich było tematem konferencji prasowej, która odbyła się wczoraj w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy. Wojewoda odniósł się także do zaproszenia jakie otrzymał na zbliżającą się sesję Rady Miasta Bydgoszczy.

W konferencji prasowej wzięli także udział przewodniczący zespołu eksperckiego ds. terenów dawnych Zakładów Chemicznych „Zachem” w Bydgoszczy, wiceprezes WFOŚiGW w Toruniu Dariusz Wrzos, dyrektor RDOŚ Maria Dombrowicz, oraz wojewódzki inspektor ochrony środowiska Elwira Jutrowska.

Wojewoda Mikołaj Bogdanowicz podkreślał, że kilka miesięcy po powołaniu zespołu eksperckiego osiągnięto pierwszy od lat sukces w zakresie usuwania szkód po byłym Zachemie.

– Zespół ekspercki wojewody ds. Zachemu wraz z Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska już po kilku miesiącach działalności odniósł ogromny sukces jakim było pozyskanie około 93 mln zł na projekt remediacji terenów pozachemowskich. Ten montaż finansowy udało się zakończyć właśnie dzięki pracy zespołu – mówił przedstawiciel rządu w terenie.

Dotychczasowe prace zespołu eksperckiego podsumował jego przewodniczący Dariusz Wrzos. Od samego początku w skład gremium wchodzili przedstawiciele m.in. uczelni wyższych, organów administracji rządowej oraz mieszkańcy. Zespół odbył 5 posiedzeń w tym 1 wyjazdowe.

– Zespół pracował intensywnie, szczególnie w ramach podzespołów. Projekt remediacji realizowany będzie przez wyspecjalizowany organ administracji państwowej – organ ochrony środowiska – we współpracy z Generalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska, Głównym Inspektorem Ochrony Środowiska. Wydaje się, że to jest najlepsze rozwiązanie ażeby uruchomić działania, wyznaczyć kierunki tych działań – podkreślał Dariusz Wrzos.

Jego zdaniem obecna formuła w jakiej pracował zespół ekspercki ds. Zachemu została wyczerpana.

– Na dziś głównym celem zespołu było nawiązanie współpracy, przekazanie danych i informacji o terenie, udostępnienie wyników badań. Po raz pierwszy w historii te badania zostały udostępnione ekspertom, osobom, których wiedza i doświadczenie pozwalają na wnioski, na stwierdzenie pewnych faktycznych okoliczności i zagrożeń z tym związanych. Dlatego postanowiłem, że będę rekomendował panu wojewodzie, ażeby ze względy na wyczerpanie formuły działania, zawiesić, czy wyłączyć zespół w dotychczasowej formule – mówił przewodniczący zespołu.

W ramach projektu „Remediacja terenów zanieczyszczonych w rejonie dawnych ZCh „ZACHEM” w Bydgoszczy w celu likwidacji zagrożeń zdrowotnych i środowiskowych” działania prowadzi Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Bydgoszczy.

– W lutym przygotowaliśmy postępowania, które są niezbędne, aby jak najszybciej mogła zacząć działać przyszła instalacja remediacyjna. To są trzy działania, które w tej chwili są wdrażane w postępowaniach przetargowych, czyli właśnie przede wszystkim badania stanu wyjściowego – zaznaczyła dyrektor Maria Dombrowicz.

Swoje działania nadal będzie prowadziła Wojewódzka Inspekcja Ochrony Środowiska w Bydgoszczy.

– W ramach naszych kompetencji prowadzimy kontrolę działalności podmiotów gospodarczych zlokalizowanych również na terenach po Zachemie. W ramach tej kontroli sprawdzamy czy podmioty korzystają ze środowiska zgodnie z zapisami decyzji. To są nasze najważniejsze kompetencje – wyliczała wojewódzka inspektor ochrony środowiska Elwira Jutrowska.

W trakcie spotkania z dziennikarzami wojewoda Mikołaj Bogdanowicz poinformował także o skierowanym do Przewodniczącej Rady Miasta Bydgoszczy liście otwartym. Odnosi się w nim do okoliczności i formy zaproszenia na zbliżającą się sesję rady. W liście czytamy, że rolą Rady Miasta i prezydenta nie jest recenzowanie czy rozliczanie prac zespołu eksperckiego.

– Oczekiwanie ode mnie „informacji ustnej o pracach Zespołu Eksperckiego” odbieram jako pretekst kolejnego ataku, który nie służy rozwiązaniu problemu, a jedynie zbiciu kapitału politycznego. O tym, że jest to wielce prawdopodobne, świadczą wydarzenia z sesji 30 stycznia br., podczas której pracownik Urzędu Miasta wprowadził w błąd opinię publiczną, podając nieprawdziwą informację, jakoby projekt usuwania zanieczyszczeń pozachemowskich realizowany przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska był zagrożony – czytamy w liście.

Wojewoda wskazał także obowiązki jaki spoczywają na Radzie Miasta.

– Sprawa skażenia środowiska na terenach po zakładach chemicznych „Zachem” jest zbyt poważna, aby czynić z niej pożywkę do politycznej „wojenki”. Dlatego też oczekuje od Przewodniczącej, aby Rada Miasta zajęła się kwestią nadzoru właścicielskiego nad należącymi do Miasta gruntami pozachemowskimi, szczególnie nad tymi, gdzie nadal składowane są odpady, jak i innymi obowiązkami dotyczącymi bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców osiedli Łęgnowo i Łęgnowo Wieś – napisał wojewoda.

Zespół Ekspercki ds. oceny stanu zanieczyszczeń oraz określenia niezbędnych działań podejmowanych na terenach dawnych Zakładów Chemicznych „ZACHEM” został powołany przez wojewodę 7 marca 2018 roku. Początkowo składał się z 12 osób, następnie został rozszerzony o kolejnych 16 członków. W skład gremium wchodzili m.in. przedstawiciele uczelni wyższych, organów administracji i ochrony środowiska, państwowych instytutów badawczych oraz mieszkańcy.

materiały nadesłane: Adrian Mól, Rzecznik Prasowy Wojewody Kujawsko-Pomorskiego

Reklama