Wielość w jedności – sesja naukowa

Magdalena Jabłońska
,

Muzeum Okręgowe organizuje sesję naukową towarzyszącą wystawie „Wielość w jedności. Offset, serigrafia, techniki cyfrowe i działania intermedialne w grafice polskiej”.

„Pomiędzy szarością i czernią, gestem i fotografią – bogactwo możliwości techniki offsetu”, „Eksperyment z matrycą i podłożem” oraz „Tkanina – klasyczne medium do nowoczesnych zadań” to tylko niektóre z tematów zbliżającej się sesji naukowej.

W wydarzeniu udział zadeklarowało wiele wybitnych postaci, reprezentujących między innymi: Muzeum Narodowe w Warszawie, Akademię Sztuk Pięknych w Warszawie, Krakowie, Gdańsku i Łodzi oraz Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu.

Prelegenci wystąpią w ramach czterech paneli tematycznych. Zaproszeni goście opowiedzą o technice offsetu i serigrafii, eksperymencie w grafice, grafice cyfrowej i działaniach intermedialnych oraz procesie myślenia i obrazowania. Sesja odbędzie się 18 – 19 października 2018 roku w Galerii Sztuki Nowoczesnej.

Dodatkowo zorganizowane zostanie oprowadzanie kuratorskie po wystawie, które odbędzie się 19 października 2018 roku o godzinie 17.00. Zadaniem ekspozycji jest zobrazowanie intensywnych przemian zachodzących we współczesnej grafice od około połowy XX wieku aż do 2018 roku.

Punktem wyjścia dla wystawy są dwie techniki druku – offset i serigrafia. Na tytułową wielość, zarówno w zakresie formalno-stylistycznym, tematycznym, jak i warsztatowym składają się dzieła wypożyczone z prestiżowych kolekcji muzeów i bibliotek, prace użyczone przez współcześnie tworzących artystów grafików oraz plansze ze zbiorów własnych Muzeum Okręgowego w Bydgoszczy.

materiały nadesłane: Katarzyna Boruta

Reklama