Więcej potrzebujących może korzystać z pomocy żywnościowej

Marek Tomaszewski
,

4100 ton żywności zostało przekazane osobom potrzebującym na terenie województwa kujawsko-pomorskiego w 2016 roku. W regionie ze wsparcia w ramach programu „Pomoc Żywnościowa 2014-2020” korzystają 83 052 osoby.

– Zmniejszyły się wymogi formalne w przyznawaniu tej pomocy, jak również bardzo znacząco zwiększyły się środki przeznaczone na ten cel. Wzrost jest bardzo duży, bo w 2013 roku przeznaczono 37 milionów na tę pomoc w skali kraju, natomiast w roku minionym było to 320 milionów złotych. Dla województwa kujawsko-pomorskiego jest to 19 milionów złotych – mówi wicewojewoda Józef Ramlau.

W programie uczestniczy 106 ze 144 gmin. Instytucją, która koordynuje prace organizacji charytatywnych i pośredniczy między nimi a osobami potrzebującymi, jest Agencja Rynku Rolnego.

– Ogłaszamy przetargi, wypłacamy pieniądze dostawcom artykułów rolno-spożywczych, które agencja kontraktuje i zabezpiecza dostawy dla organizacji charytatywnych już uczestniczących w przekazywaniu wsparcia osobom uprawnionym. Skala pomocy w latach 2014-2020 jest bardzo duża. Rozdysponowujemy blisko 2,5 miliarda złotych. Są to pieniądze pochodzące z funduszy europejskich, jak i z budżetu państwa – powiedział dyrektor oddziału terenowego Agencji Rynku Rolnego w Bydgoszczy Wojciech Kędzia.

Dodał, że dzięki staraniom Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Agencji Rynku Rolnego w ostatnim czasie znacząco wzrosła jakość produktów i uatrakcyjnione zostały opakowania artykułów.

Jednym z aktywnych partnerów programu jest Caritas diecezji bydgoskiej, która oprócz dystrybucji żywności wśród potrzebujących zajmuje się realizacją tzw. działań towarzyszących. Należą do nich warsztaty kulinarne, dietetyczne i dotyczące zdrowego żywienia, programy edukacyjne o zasadach zdrowego żywienia i przeciwdziałania marnowaniu żywności, warsztaty edukacji ekonomicznej.  W województwie kujawsko-pomorskim uczestnikami tych działań jest ponad 6 tys. osób.

– Cieszymy się, że poszerzone zostały kryteria. Cieszymy się, że mieliśmy wpływ na to, aby powiększyć grono osób, które mogą korzystać z pomocy, dlatego, że był pewien okres, że te kryteria były „zero-jedynkowe”, w grę wchodziły tylko kwestie finansowe. W tej chwili, na szczęście, wchodzą w grę również inne potrzeby – mówił dyrektor Caritas diecezji bydgoskiej ks. Wojciech Przybyła.

W Polsce z programu korzysta około 2 mln osób potrzebujących. Każda z nich dostaje tzw. „paczkę żywnościową”, która składa się z około 50 kilogramów różnych produktów. Są to, m.in., szynki drobiowe, pasztety, makarony, oleje, masło, mleko.

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 jest krajowym programem współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Najbardziej Potrzebującym.

materiały: Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki

Reklama