Więcej pieniędzy w budżecie obywatelskim

Marek Tomaszewski
,

Będzie więcej pieniędzy na inwestycje realizowane w ramach Bydgoskiego Budżetu Obywatelskiego – w tym roku miasto przeznaczy na nie niemal 4 miliony złotych więcej niż poprzednio. O tym, na co zostaną one przeznaczone po raz kolejny zadecydują mieszkańcy.

Razem z inicjatywami lokalnymi (w ramach programu 25/75) do dyspozycji mieszkańców będzie w sumie 18,2 miliona złotych. To niemal trzykrotnie więcej pieniędzy niż jeszcze 2 lata temu.

Zasady zgłaszania i głosowania są uzgadniane wraz z Radą ds. Partycypacji Społecznej.

Przypominamy, że od 29 stycznia do  28 lutego 2018 r. mieszkańcy mogli odpowiadać na pytania dotyczące rozwoju BBO, m.in., wprowadzenia innych rodzajów projektów, zmiany formularza zgłoszeniowego czy też roli rad osiedli w Bydgoskim Budżecie Obywatelskim. W ramach konsultacji  odbyło się również spotkanie z samymi radami osiedli. Mieszkańcy mogli także wypełnić ankietę podczas spotkania konsultacyjnego z udziałem zewnętrznego moderatora. Do wszystkich dotychczasowych wnioskodawców projektów do BBO skierowano list z ankietą i zaproszeniem na spotkanie konsultacyjne.

Bydgoszczanie mieli również możliwość zgłoszenia uwag dotyczących poszczególnych etapów programu. Teraz uwagami zgłoszonymi przez mieszkańców zajmie się Rada ds. Partycypacji Społecznej.

materiał nadesłany: Urząd Miasta Bydgoszczy

Reklama