Warsztaty w JFTC z Gruzinami

Magdalena Jabłońska
,

W Centrum Szkolenia Sił Połączonych NATO w Bydgoszczy (JFTC) zakończyły się dwudniowe (19 i 20 listopada) warsztaty dotyczące przyszłej współpracy z przedstawicielami gruzińskiego Centrum Szkoleń i Ewaluacji NATO-Gruzja (JTEC).

Wspólne dyskusje obejmowały szeroki zakres tematyczny i miały przyczynić się do ułatwienia procesu przechodzenia na kolejny etap współpracy pomiędzy obydwoma centrami szkoleniowymi – od doradztwa do partnerstwa. Delegacja JTEC wraz z dowódcą, pułkownikiem Giorgim Dumbadze, spotkała się również z dowódcą JFTC, generałem dywizji Adamem Joksem i z jego zastępcą, generałem brygady Jozsefem Szpisjakiem.

W trakcie dwóch dni intensywnej pracy uczestnicy omawiali prawne aspekty planowanych przedsięwzięć, szeroko pojmowane bezpieczeństwo, kwestie związane z zarządzaniem zasobami ludzkimi oraz finansami. Spotkanie było również doskonałą okazją do kolejnych dyskusji na temat przyszłej współpracy pomiędzy JFTC, a JTEC w zakresie między innymi opracowywania scenariuszy, prawa operacyjnego, rozwoju systemów informatycznych i zarządzania informacją. W ostatnim czasie o partnerstwie z gruzińskim centrum rozmawiał także dowódca JFTC, generał dywizji Adam Joks, podczas swojej wizyty w Gruzji w październiku br.

Na początku 2015 roku Centrum Szkolenia Sił Połączonych NATO w Bydgoszczy objęło wiodącą rolę w przygotowaniu ćwiczenia NATO-Gruzja 2016 oraz jego realizacji. Po zakończeniu ćwiczenia, JFTC wykorzystując swoje szerokie doświadczenie przejęło kluczową rolę z ramienia NATO we wspieraniu rozwoju powstałego właśnie Połączonego Centrum Szkoleń i Ewaluacji NATO-Gruzja. W bieżącym roku JTEC przejęło odpowiedzialność za kierowanie ćwiczeniem NATO-Gruzja, nad którym JFTC sprawowało nadzór merytoryczny. Obecnie oba centra rozwijają program partnerski, który będzie wdrożony w najbliższej przyszłości.

Priorytetem dla JFTC jest zapewnienie szkoleń dla sił już prowadzących działania w ramach misji NATO, a także dla przyszłych potencjalnych działań, skupiając się w tym zakresie na prowadzeniu operacji połączonych. Poprzez swoje zaangażowanie w szkolenia i ćwiczenia, JFTC jest kluczowym elementem transformacji sojuszu i sił partnerskich.

materiały nadesłane: kmdr por. Piotr Adamczak, JFTC

Reklama