W tym roku 10 lat Klasy Talentów

Wiktoria Raczyńska
,

Klasa Talentów Państwowego Zespołu Szkół Muzycznych im. A. Rubinsteina w Bydgoszczy została powołana przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie. Powołanie tego rodzaju klasy w bydgoskiej szkole muzycznej jest ogromnym wyróżnieniem, bowiem obok szkół muzycznych w Warszawie i Poznaniu tylko w Bydgoszczy prowadzi się indywidualne kształcenie utalentowanych uczniów.

Powierzenie opieki nad talentami muzycznymi naszym pedagogom jest efektem wieloletniej pracy z uczniami wybitnie zdolnymi, którzy dziś rozsławiają Bydgoszcz na estradach krajowych i zagranicznych.

Atutami szkoły, które zdecydowały o możliwości rozwoju Klasy Talentów, są: wybitni absolwenci,
duży prestiż szkoły w kraju dzięki rzetelnemu nauczaniu i osiągnięciom uczniów, szczególna dbałość o rozwój muzyczny i ogólnokształcący, organizacja kursów i konkursów muzycznych o charakterze międzynarodowym, celowe korzystanie ze specjalistycznej pomocy psychologicznej, skoncentrowanej na udzielaniu wsparcia młodym adeptom sztuki muzycznej.

Klasę Talentów powołano w 2009 roku w celu wspierania uzdolnionych muzycznie uczniów. Ich kształcenie odbywa się pod kierunkiem wybitnych instrumentalistów, profesorów akademickich z wybranych uczelni muzycznych w kraju, m.in. prof. Katarzyna Popowa – Zydroń (fortepian – Akademia Muzyczna w Bydgoszczy), prof. Maria Murawska (fortepian – Akademia Muzyczna w Bydgoszczy), prof. Paweł Radziński (skrzypce – Akademia Muzyczna w Bydgoszczy), prof. Tomasz Strahl (wiolonczela – Uniwersytet Muzyczny w Warszawie), prof. Marcin Baranowski (skrzypce – Akademia muzyczna w Poznaniu), mgr Aldona Cisewska (skrzypce – koncertmistrz Orkiestry Symfonicznej Filharmonii Pomorskiej) przy współpracy z wybranymi pedagogami PZSM im. A. Rubinsteina (mgr Iwona Michalak – wiolonczela, mgr Adam Zok – fortepian).

W Klasie Talentów szczególny nacisk kładzie się na rozwój kompetencji muzyczno-wykonawczych, przygotowując młodych adeptów sztuki muzycznej do dalszej profesjonalnej edukacji na szczeblu akademickim oraz do zawodu artysty – muzyka.

Uczniowie Klasy Talentów biorą udział w licznych ogólnopolskich i międzynarodowych konkursach; koncertują i dokonują nagrań radiowych lub telewizyjnych w ramach projektu Adopcja Talentów. Uczestniczą w obozach artystyczno-naukowych w ramach projektu „Integracja sztuk, a rozwój młodych talentów muzycznych XXI wieku”, który został wdrożony w roku szkolnym 2009/2010 i realizowany jest pod patronatem Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie, projektach i programach artystycznych, m. in. projekt międzynarodowej, młodzieżowej orkiestry „International Lutosławski Youth Orchestra”. Doskonalą swój warsztat na kursach mistrzowskich w Polsce, m. in. w Europejskim Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego, jak i zagranicą, np. na międzynarodowych kursach mistrzowskich w Calgary (Kanada).

Naukę w Klasie Talentów mogą rozpocząć uczniowie klas szkół muzycznych II stopnia, na różnych etapach edukacji szkolnej. Nauka przedmiotów ogólnokształcących ma zindywidualizowany i interdyscyplinarny charakter, dzięki temu uczniowie mają więcej czasu na codzienne ćwiczenie na instrumencie i przygotowywanie się do różnorodnych konkursów, koncertów i festiwali muzycznych.

Koncert dyplomantów odbędzie się 28 maja (wtorek), o godzinie 17.00 w Filharmonii Pomorskiej.

Wstęp wolny.

materiały nadesłane: Joanna Derenda-Łukasik,, rzecznik PZSM w Bydgoszczy

Reklama