W Fordonie powstanie filia Miejskiego Centrum Kultury

Magdalena Jabłońska
,

Centrum Kultury Fordon, tak roboczo nazwana została instytucja, będzie działać jako filia Miejskiego Centrum Kultury w budynku dawnego Gimnazjum nr 3, przy ulicy Gawędy 5. Będzie dysponować niezależnym programem i strukturą organizacyjną

Proces partycypacyjny poprowadzi Pracownia Zrównoważonego Rozwoju , od 10 lat specjalizująca się w prowadzeniu procesów partycypacyjnych, także w obszarze kultury. Za koordynację całości prac z ramienia MCK odpowiadać będzie Izabela Grochowska – fordonianka, działaczka społeczna, kierowniczka artystyczna Zespołu Pieśni i Tańca Płomienie.
Proces partycypacyjny po stronie MCK wspierać będzie również Marcin Płocharczyk – etnolog, kierownik Laboratorium Animacji Kultury MCK.

W proces wypracowania pomysłu na działanie nowej instytucji kultury w Fordonie zostaną włączone różne grupy interesariuszy: przedstawiciele miejskich instytucji (animatorzy, instruktorzy, nauczyciele, wychowawcy świetlic środowiskowych i osiedlowych, MOPS, spółdzielnie mieszkaniowe), fordońskie organizacje pozarządowe, przedstawiciele rad osiedli funkcjonujących na terenie Fordonu, aktywiści, lokalni artyści i twórcy, młodzież fordońskich szkół, dorośli odbiorcy kultury i seniorzy.

Dyskusja o przyszłości Centrum Kultury Fordon rozpocznie się od wywiadów grupowych o charakterze diagnostycznym, które zostaną przeprowadzone w listopadzie. Następnie w grudniu i styczniu odbędą się warsztaty partycypacyjnego projektowania, podczas których mieszkańcy i społecznicy z Fordonu zbudują profil odbiorców instytucji, strukturę jej działania oraz ofertę programową.

Wypracowany materiał posłuży do opracowania społecznej koncepcji CKF. Następnie rozpocznie się opracowanie koncepcji architektonicznej. Jesienią 2020 roku rozpoczną się szerokie konsultacje koncepcji programowej funkcjonalno-architektonicznej instytucji. Podczas spotkań plenerowych mieszkańcy Fordonu zostaną zapoznani z wypracowaną propozycją funkcjonowania CKF i zaproszeni do dyskusji o rozwiązaniach oraz zgłaszania swoich pomysłów i uwag.
Rekomendacje z procesu konsultacji będą stanowić wytyczne do powołania i działania nowej instytucji kultury w Fordonie. Termin realizacji inwestycji uzależniony będzie od kosztów adaptacji budynku oraz możliwości finansowych miasta.

materiały konferencyjne nadesłane przez Urząd Miasta Bydgoszcz

Reklama