W drodze do Afganistanu

Wiktoria Raczyńska
,

Polski generał na czele JFTC otworzył kolejne szkolenie przygotowawcze do misji. Tak rozpoczęła się ostatnia w tym roku edycja szkolenia Resolute Support na rzecz misji w Afganistanie. Do Bydgoszczy przyjechało około 500 żołnierzy i cywilów z 35 krajów – członków NATO i państw partnerskich.

Większość z nich przygotowuje się do misji w Afganistanie, pozostali zabezpieczają szkolenie. Szkolenie zostało oficjalnie otwarte przez nowego dowódcę JFTC, generała dywizji Adama Joksa.

– Traktujcie to szkolenie jako możliwość doskonalenia się, a także gruntownego przygotowania się do służby w Afganistanie” – powiedział generał Joks zwracając się do uczestników. – Wielu z was spotka swoich przyszłych partnerów właśnie tu w Bydgoszczy. To doskonała okazja do zintegrowania się, zbudowania zespołu. Dzięki zgranym zespołom będziecie silniejsi, a powodzenie całej misji będzie dużo większe – dodał.

Bieżące szkolenie jest pierwszym dla generała Joksa po objęciu przez niego dowództwa nad JFTC i jednocześnie ostatnim dla generała brygady Ladislava Junga, zastępcy dowódcy i szefa sztabu Centrum. Generał Jung, który jest również dyrektorem tej edycji szkolenia Resolute Support, podkreślił znaczenie szkolenia przygotowawczego, a także rolę biorących w nim udział ekspertów.

– Dzięki ekspertom osiągamy zamierzone cele (…). Ci z nich, którzy przyjeżdżają tu bezpośrednio z Afganistanu, pomagają nam utrzymać wysoki realizm szkolenia – zaznaczył generał Jung dziękując ekspertom za ich nieocenione wsparcie.

Podczas oficjalnego otwarcia do uczestników zwrócił się również gen. Erhard Bühler, szef Dowództwa Sił Połączonych z Brunssum, jednostki odpowiedzialnej za misję Resolute Support w Afganistanie. W swoim wystąpieniu podkreślił, że misja ma charakter szkoleniowo-doradczo-wspierający i dodał, że podczas swojej przyszłej służby uczestnicy będą musieli „pomóc Afgańczykom wypracować afgańskie rozwiązania afgańskich problemów”.

Na początku szkolenia uczestnicy uzyskali informacje na temat swojej przyszłej misji, środowiska operacyjnego i samego Afganistanu. Spotkali się między innymi z generałem broni Andreasem Marlowem, szefem sztabu Dowództwa Misji Resolute Support. Generał Marlow przyleciał do Bydgoszczy bezpośrednio z Afganistanu, by podzielić się wiedzą z pierwszej ręki na temat struktury misji, zadań, wyzwań, jej środowiska, a także zagrożeń. Podkreślił jak istotna jest rola misji sojuszniczej dla przyszłości Afganistanu, i tego, „by nigdy więcej nie stał się on bezpieczną przystanią dla terrorystów”.

Również inni wyżsi oficerowie wsparli szkolenie w JFTC. Podczas pierwszych dni z uczestnikami spotkali się między innymi generał broni Giles Hill, przyszły zastępca dowódcy Dowództwa Misji Resolute Support, generał dywizji Jürgen-Joachim von Sandrart, dowódca 1. Niemieckiej Dywizji Pancernej i generał brygady Wang Christensen z Połączonego Dowództwa ds. Przekazania Bezpieczeństwa w Afganistanie (Combined Security Transition Command – Afghanistan, CSTC-A).

Jednak obraz misji Resolute Support byłby niepełny bez spojrzenia na nią z afgańskiej perspektywy. Generał dywizji Wali Mohamad Ahmad Zai, dowódca 209. Korpusu Afgańskiego, i generał dywizji Rahimullah Burhani, szef sztabu w afgańskim MSW, również spotkali się z uczestnikami szkolenia, by przedstawić im swoją perspektywę misji, a także oczekiwania strony afgańskiej i przydatne informacje na temat Narodowych Sił Obrony i Bezpieczeństwa. Obaj podkreślali znaczący postęp, który poczynił Afganistan w ostatnich latach, ale zaznaczyli również, że wciąż jest dużo do zrobienia.

– Narodowe Siły Obrony i Bezpieczeństwa są silniejsze i lepiej wyposażone niż w przeszłości. Pragnę podziękować NATO i państwom partnerskim za wsparcie. (…) Afgańczycy nigdy nie zapomną tego, co zrobiliście dla naszego kraju – powiedział gen. Zai.

Szkolenie wkracza aktualnie w swój drugi etap, podczas którego uczestnicy będą mieli okazję praktycznie zastosować zdobytą wiedzę.

materiały nadesłane: Radosława Kubiczek, JFTC

Reklama