W Bydgoszczy szkolą się przed misją w Afganistanie

Marek Tomaszewski
,

W Centrum Szkolenia Sił Połączonych (JFTC) w Bydgoszczy odbywa się czwarte w 2017 roku szkolenie dla członków sojuszniczej misji Resolute Support  w Afganistanie. Bierze w nim udział ponad 250 żołnierzy.

17 października generał brygady Ladislav Jung, zastępca dowódcy i szef sztabu JFTC, oficjalnie otworzył ćwiczenia.

W ramach szkolenia przez najbliższych kilka dni przyszli doradcy, a także żołnierze, którzy obejmą stanowiska sztabowe w Dowództwie Misji Resolute Support w Kabulu i w Dowództwie ds. Szkolenia, Doradztwa
i Wsparcia „Zachód” w Heracie, zdobędą wiedzę niezbędną do podjęcia służby w Afganistanie. Szkolenie jest dobrym połączeniem teorii z praktyką. W pierwszej jego części uczestnicy zapoznają się zarówno z kluczowymi aspektami misji i rolami, które obejmą, jak i środowiskiem operacyjnym i sytuacją – polityczną, kulturalną i społeczną – w Afganistanie. Końcowa faza ćwiczenia będzie testem, w ramach którego teorię będzie trzeba przenieść na grunt praktyczny.

IMG_66521-W trakcie całego szkolenia będą was wspierać eksperci. Są wśród nich osoby, które niedawno zakończyły misję w w Afganistanie, bądź przyjechały do nas bezpośrednio stamtąd. Współpraca z nimi jest kluczem do sukcesu waszego szkolenia  – powiedział generał Jung witając przybyłych.  – Poprzednicy szkolący swoich następców – to jest najbardziej efektywny sposób przekazywania wiedzy. Korzystajcie z tego wsparcia w jak największym zakresie.

Już w pierwszych dniach szkolenia uczestnicy otrzymali wiele cennych informacji. Generał Salvatore Farina, dowódca Dowództwa Sił Połączonych w Brunssum (JFCBS), który zwrócił się do uczestników w nagranym wystąpieniu, zachęcał żołnierzy do „podejścia wieloletniego” do misji, a co za tym idzie do planowania, które będzie wykraczało poza ramy czasowe ich służby.

Za pośrednictwem łącza wideo z uczestnikami przywitał się również generał broni Johann Langenegger, szef Sztabu Misji Resolute Support. W swym wystąpieniu zapoznał ich ze szczegółowymi danymi dotyczącymi sytuacji na miejscu, a także z aktualnym statusem misji. Na tym temacie, wraz z naciskiem na misję doradczą, skupił się też generał dywizji Charlie Herbert, zastępca doradcy w afgańskim Ministerstwie Spraw Wewnętrznych. Gen. Herbert odwiedził JFTC i osobiście podzielił się z uczestnikami swoim doświadczeniem. – Stawiajcie sobie realistyczne cele. Nie myślcie, że uda wam się zmienić świat w kilka miesięcy – powiedział gen. Herbert, zachęcając przyszłych doradców do tego, by skupili się na stopniowych postępach.  -Udajecie się do Afganistanu w niezwykłym czasie – dodał.

materiał nadesłany: Radosława Kubiczek, Biuro Prasowe JFTC

Reklama