Uwaga na fajerwerki

Wiktoria Raczyńska
,

Petardy, rakiety, baterie, rzymskie ognie służą rozrywce i są powszechnie dostępne. Zawierają jednak materiały wybuchowe.

Co roku w Sylwestra na terenie Unii Europejskiej dochodzi do kilkuset wypadków wynikających z niewłaściwego użytkowania fajerwerków. Efektem są poparzenia, zranienia, pożary, a nawet wypadki śmiertelne. Jak pokazują statystyki ofiarami są głównie mężczyźni w wieku 19-50 lat.

Fajerwerki są  materiałami wybuchowymi, dlatego muszą być używane ostrożnie i zgodnie z instrukcją

KUPUJESZ – sprawdź, czy:

 • obudowa nie posiada żadnych wad mechanicznych (pęknięcia, przerwania, wgniecenia, wybrzuszenia) oraz czy nie wysypuje się mieszanina pirotechniczna,
 • elementy składowe są dobrze ze sobą połączone, nie przesuwają się i nie wypadają,
 • lont jest zabezpieczony pomarańczową osłoną lub opakowaniem,
 • podana jest nazwa producenta wraz z danymi adresowymi,
 • instrukcja obsługi napisana jest w języku polskim i zawiera co najmniej informację o sposobie odpalenia oraz niezbędne ostrzeżenia.

UŻYWASZ – pamiętaj, aby:

 • upewnić się, że strzelanie w wybranym miejscu i czasie jest dozwolone (w wielu miejscowościach obowiązują lokalne akty, które ograniczają możliwość korzystania z wyrobów pirotechnicznych np. tylko w noc sylwestrową),
 • przeczytać instrukcje (bezwzględnie przestrzegaj zaleceń producenta, zwróć uwagę na ostrzeżenia),
 • zachować bezpieczną odległość – jest ona podana w instrukcji obsługi (nigdy nie pochylaj się nad ładunkiem)
 • wybrać miejsce, w którym korzystając z fajerwerków nie zrobisz nikomu krzywdy i niczego nie zniszczysz (sprawdź, czy na drodze ładunku nie znajdują się przeszkody, np. drzewa lub linie energetyczne),
 • sprzedaż wyrobów pirotechnicznych nieletnim, użytkowanie fajerwerków w sposób niebezpieczny czy zakłócanie porządku zgłosić Policji,
 • gdy doszło do wypadku, wezwać służby ratownicze: Straż Pożarną, Pogotowie.

Bezpieczeństwo fajerwerków

W 2015 roku UOKiK przystąpił do europejskim projekcie kontrolnego – Joint Action Fireworks, w którym oprócz Polski uczestniczy 9 państw (Belgia, Bułgaria, Grecja, Holandia, Islandia, Luksemburg, Norwegia, Polska, Słowenia). W ramach projektu przebadano 25 próbek fajerwerków pobranych w Polsce. Zakwestionowano 60 proc. badanych wyrobów, m.in., z powodu zbyt dużego hałasu (co może powodować czasowe lub trwałe uszkodzenie słuchu), za krótkiego czasu od podpalenia lontu do odpalenia ładunku (co może powodować poparzenia lub urazy kończyn i wzroku) czy niestabilności (co może stanowić zagrożenie poparzeniem lub zranieniem osób postronnych). W przypadku petard błyskowych niezgodności stwierdzono we wszystkich zbadanych wyrobach.

materiały prasowe: uokik.gov.pl

Reklama