Urząd wojewódzki chce ułatwić procedury obsługi cudzoziemców

Marek Tomaszewski
,

W naszym regionie przybywa cudzoziemców, przede wszyskim z Ukrainy. Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki otrzymał z MSWiA dotację w wysokości 1,6 miliona złotych na wprowadzenie udogodnień związanych z legalizacją pobytu i pracą cudzoziemców.

– Cudzoziemców w naszym województwie jest z roku na rok coraz więcej. Szybko spadające bezrobocie powoduje, że wzrasta też zainteresowanie i zapotrzebowanie przedsiębiorców na pracowników spoza granic Polski. Sytuacja ta jednak stwarza wyzwania, które podejmujemy i staramy się właściwie przepływ nowych pracowników na terenie Kujaw i Pomorza zorganizować – mówi wojewoda Mikołaj Bogdanowicz.

Jak poinformowała dyrektor Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców K-PUW Monika Berger, do 9 listopada 2017 roku do urzędu wpłynęło od pracodawców 12 451 wniosków o wydanie zezwolenia na pracę na terenie województwa. Dla porównania w roku 2015 wniosków o wydanie zezwolenia na pracę było 3942, a w roku 2016 – 8227. O 20-30 procent wzrosła również liczba wniosków o wydanie zezwolenia na pobyt. W 2015 złożono 3306 wniosków, w 2016 – 3789 wniosków, natomiast w bieżącym roku do listopada wpłynęło ich 4061.

Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy chce usprawnić procedury związane z legalnym pobytem i pracą. Urzędnicy wybrali 35 zawodów, dla których czas oczekiwania na wydanie decyzji będzie skrócony. Dotyczy to, m.in., branż budowlanej i transportowej.

Dotacja z MSWiA zostanie przeznaczona, m.in., na przebudowę pomieszczeń dla obsługi cudzoziemców. Urząd także zatrudni kilkanaście osób, co ma ułatwić i przyspieszyć przyjmowanie wniosków i ich weryfikację.

Obecnie procedura wydania pozwolenia na pracę trwa około 41 dni. Legalizacja pobytu – od dwóch do nawet sześciu miesięcy.

– W 2018 ruszy infolinia w języku angielskim i rosyjskim z elementami języka ukraińskiego, tak aby wiele spraw rozstrzygnąć już na etapie rozmowy telefonicznej. Kolejnym i równie ważnym elementem poprawy obsługi cudzoziemców jest aplikacja umożliwiająca internetową rejestrację online terminów i godzin wizyt dla każdej usługi w zakresie legalizacji pobytu i pracy cudzoziemców.

Reklama