Umowa na Bydgoskie Centrum Organizacji Pozarządowych podpisana

Wiktoria Raczyńska
,

W mikołajki, podpisano umowę na roboty remontowo-budowlane w kamienicy przy ul. Gdańskiej 5. W budynku po dawnej księgarni Współczesnej powstanie Bydgoskie Centrum Organizacji Pozarządowych. Wykonawca, zgodnie z umową, ma 10 miesięcy na zakończenie robót i oddanie obiektu do użytku.

Centra Organizacji Pozarządowych tętnią życiem w wielu miastach i miasteczkach Polski. Dzięki takim miejscom organizacje społeczne i grupy nieformalne mogą działać na rzecz mieszkańców Miasta bezkosztowo – w lokalu specjalnie do tego przeznaczonym. Różnorodność inicjatyw, które podejmowane są w tego typu miejscach jest niezliczona. Od spotkań i zebrań NGO-sów, pracy indywidualnej w salach komputerowych, po duże konferencje, wystawy, najróżniejsze spotkania i warsztaty dla całych rodzin, seniorów, czy choćby zajęcia grup tanecznych. Dzięki takim miejscom korzyść jest obopólna – pobudzana jest aktywność organizacji, a jednocześnie zwiększona zostaje różnorodna oferta dla mieszkańców miasta. W Centrum Organizacji Pozarządowych każdy, kto ma ochotę rozpocząć działalność społeczną otrzyma wsparcie – organizacyjne, merytoryczne i doradcze.

Jakie to miejsce będzie w Bydgoszczy? Zgodnie z oczekiwaniami III sektora – w samym centrum miasta – w lokalu przy ul. Gdańskiej 5 na parterze będzie znajdować się strefa „relaksu” – z kawiarnią, czytelnią nawiązującą do tradycji tego miejsca, kącikiem zabaw dla dzieci oraz spokojniejszym zakątkiem dla seniora. Miejsce codziennych rozmów i integracji. Centrum będzie nowoczesne i przyjazne dla wszystkich grup wiekowych, w pełni przystosowane dla rodziców z dziećmi, osób starszych oraz niepełnosprawnych. Na blisko 900 m2 znajdzie się przestrzeń na profesjonalne warsztaty, konferencje i szkolenia, dyżury specjalistów, ale również na nieformalne spotkania grup wsparcia osób działających społecznie. Centrum będzie miejscem, w którym znajdą się przestrzenie wystawiennicze, nadając mu oryginalności, nie kolidując jednak z zasadą otwartości dla mieszkańców.

Aktywni, chętni do działania bydgoszczanie znajdą tu wsparcie, motywację oraz niezbędną przestrzeń do działania. Będzie to strefa eksperymentu i współpracy, dzielenia się wiedzą, doświadczeniem oraz dobrymi praktykami przez podmioty pozainstytucjonalne oraz liderów różnego rodzaju aktywności, miejsce spotkań ludzi przedsiębiorczych w każdym wieku, swego rodzaju inkubator działań społecznych i wymiany doświadczeń międzysektorowych.

Projekt zostanie wpisany do Gminnego Programu Rewitalizacji. Wartość projektu to około 2,5 mln zł.

materiały nadesłane: Urząd Miasta Bydgoszczy

Reklama