Ulica Zamczysko do remontu

Marek Tomaszewski
,

W wakacje planowany jest remont ul. Zamczysko na odcinku Armii Krajowej – Pod Skarpą. Ulica zyska nową nawierzchnię, dobudowane zostanie też pobocze. To kontynuacja inwestycji z ubiegłego roku, kiedy przebudowany został odcinek w rejonie skrzyżowania z ul. Pod Skarpą. Trwa przetarg na wybór wykonawcy.

Ulicą Zamczysko przebiega jedna z trzech tras łączącą Fordon z innymi osiedlami Bydgoszczy. Zapewnia też dojazd do części Osielska. Poza tym na terenach wokół ulicy rozwija się intensywnie budownictwo jednorodzinne.
Inwestycja zakłada m.in. likwidację przewężeń jezdni, ułożenie nowej nawierzchni, dobudowanie poboczy i utwardzenie rejonu przystanków autobusowych. Wykonane zostanie też nowe oznakowanie. Na wyremontowanej ulicy w sąsiedztwie zabudowań zamontowane zostaną progi zwalniające wyspowe. Wymuszą one respektowanie ograniczeń prędkości i umożliwią w przyszłości skierowanie w ten rejon komunikacji publicznej.

Inwestycje koordynowane są z gminą Osielsko, która prowadzi również rozbudowę ul. Leśnej (przedłużenie ul. Pod Skarpą).

Obecnie trwa przetarg na to zadanie. O wyborze najlepszej oferty zadecyduje cena, długość gwarancji oraz termin realizacji prac. Powinny one potrwać nie dłużej niż dwa miesiące.

Remontowe plany

W skład drugiego pakietu remontów ulic wchodzi też ulica Żmudzka od Gajowej do kościoła. Planowana jest tam wymiana zniszczonej nawierzchni jezdni i chodników oraz wymiana krawężników. Poza tym do wykonania są zatoki parkingowe wzdłuż bloków po nieparzystej stronie ulicy.

Trwają roboty na ulicach: Sułkowskiego, 11 Listopada, Paderewskiego i jezdni serwisowej ul. Wyszyńskiego. Kosztują one 4 mln zł. Planowane są też kolejne remonty m.in. na ulicach Krasińskiego i Stawowej. Na wszystkie prace związane z odnowieniem ulic zarezerwowano w budżecie 12 milionów złotych.

Reklama