UKW będzie promować drogi śródlądowe

Magdalena Jabłońska
,

W budynku Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego przy placu Kościeleckich powstanie pilotażowe Centrum Informacji i Promocji Śródlądowych Dróg Wodnych w Bydgoszczy.

Na ten cel zostanie zaadaptowane jedno z pomieszczeń. Wkrótce rozpocznie się jego remont i wyposażanie. To kolejny efekt udziału miasta w międzynarodowym projekcie EMMA, który podkreśla rosnącą konkurencyjność transportu wodnego.

Zabytkowy budynek przy placu Kościeleckich to jedna z nieruchomości, która w 2010 roku została przekazana przez miasto na rzecz UKW. Teraz dzięki udziałowi Bydgoszczy w międzynarodowym projekcie EMMA, możliwe jest zmodernizowanie dużego pomieszczenia dydaktycznego na II piętrze, w którym powstanie pilotażowe Centrum Informacji i Promocji Śródlądowych Dróg Wodnych w Bydgoszczy. Utworzona zostanie w nim również część konferencyjna. W zakres prac wchodzi też, m.in., wykonanie nowego oświetlenia LED, tynków, podłóg, restauracja drzwi i drewnianych belek stropowych. Prace budowlane mają zakończyć się w ciągu 3 miesięcy. Pochłoną one ponad 151 tysięcy złotych.

Nowe centrum ma promować wykorzystanie międzynarodowych dróg wodnych, które przebiegają, m.in., przez Bydgoszcz nie tylko dla turystyki, ale również inicjować działania wspierające ich wykorzystanie do transportu. Do tego konieczne są nie tylko inwestycje centralne w infrastrukturę, ale również zwrócenie uwagi przedsiębiorców na potencjał, jaki tkwi w tanim i przyjaznym dla środowiska transporcie wodnym.

Celem projektu EMMA jest również prezentacja konkurencyjnej pozycji transportu wodnego, ze względu na redukcję kosztów przewozu towarów, zastosowanie nowoczesnych i przyjaznych środowisku rozwiązań w infrastrukturze oraz wykorzystanie nowych jednostek pływających, dostosowanych do warunków żeglugowych dolnej Wisły.

W ramach projektu Województwo Kujawsko-Pomorskie wspólnie z Miastem Bydgoszcz, zleciły też przygotowanie studium lokalizacyjnego dla portu (platformy) multimodalnego na Wiśle pomiędzy Bydgoszczą i Solcem Kujawskim.

Wcześniej dzięki projektowi EMMA zorganizowany został pilotażowy transport kontenerów Międzynarodową Drogą Wodną E40, z portów morskich w głąb kraju, które w przyszłości mogłyby być przeładowywane, m.in., w naszym mieście. Na barce znaleźli się studenci i pracownicy Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy oraz pracownicy Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku, którzy przeprowadzili kompleksowe badania szlaku wodnego. Podczas rejsu w Bydgoszczy zorganizowano też okolicznościową wystawę w kontenerze do transportu towarów pt. „Gospodarcze wykorzystanie śródlądowych dróg wodnych”.

Warto podkreślić, że miasto również zrealizowało szereg projektów inwestycyjnych podnoszących atrakcyjność międzynarodowej drogi wodnej E40 Antwerpia-Berlin-Bydgoszcz- Kłajpeda (m.in. marina na Wyspie Młyńskiej, rewitalizacja bulwarów, rewitalizacja obiektów sportowych nad Brdą, uruchomienie floty turystycznej).

Przygotowywane są też inwestycje związane, m.in., z rewitalizacją nabrzeża Wisły w Starym Fordonie i kolejnego odcinka bulwarów od mostu Bernardyńskiego do mostu Pomorskiego.

EMMA w pigułce

Pełna nazwa projektu EMMA to „Zwiększenie mobilności towarów i logistyki w Regionie Morza Bałtyckiego poprzez wzmocnienie transportu śródlądowego i morskiego oraz promocję nowych międzynarodowych usług żeglugowych”. Jest on współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg Region Morza Bałtyckiego. Projekt dotyczy gospodarczego wykorzystania śródlądowych dróg wodnych w Europie. W projekcie uczestniczą, m.in., Miasto Bydgoszcz, Województwo Kujawsko-Pomorskiego i inni partnerzy z Polski, Niemiec, Litwy, Finlandii i Szwecji.

materiały nadesłane: Urząd Miasta Bydgoszczy

Reklama