Trwa ćwiczenie NATO – Gruzja 2019 w Krtsanisi

Magdalena Jabłońska
,

Grupa ekspertów z Centrum Szkolenia Sił Połączonych (JFTC) udała się do Gruzji, aby wesprzeć swoim doświadczeniem ćwiczenie NATO – Gruzja 2019. Ćwiczenie, zainaugurowane 18 marca przez gruzińską wiceminister obrony, Lelę Chikovani, oraz zastępcę dowódcy JFTC, generała brygady Ladislava Junga, odbywa się w Połączonym Centrum Ocen i Szkolenia NATO – Gruzja (NATO – Georgia JTEC; Joint Training and Evaluation Centre) w Krtsanisi niedaleko Tbilisi. Potrwa do 29 marca.

Ćwiczenie jest częścią standardowej współpracy Sojuszu z państwami partnerskimi w regionie, która ma na celu poszerzenie wzajemnej wiedzy i usprawnienie wspólnej koordynacji sił. To kolejny krok naprzód w trwającej od dłuższego czasu współpracy wojskowej pomiędzy NATO a Gruzją i jednocześnie odzwierciedlenie wzajemnych zobowiązań w zakresie obrony i wspólnego podejścia do spraw bezpieczeństwa międzynarodowego.

Ćwiczenie NATO – Gruzja odbywa się w oparciu o fikcyjny scenariusz. Ma za zadanie wyszkolić dowództwo prowadzonej przez Gruzję brygady wielonarodowej pod kątem planowania, koordynacji i prowadzenia działań wojskowych w odpowiedzi na kryzys humanitarny. To również świetna okazja do przetestowania interoperacyjności sił gruzińskich, NATO i państw partnerskich, a także zdolności dowódczych i kontrolnych Gruzinów.

Ćwiczenie zostało zaplanowane przez Sojusznicze Dowództwo ds. Transformacji (Allied Command Transformation). Prowadzi je Gruziński Sztab Generalny, merytorycznie wspierany przez Dowództwo Komponentu Lądowego NATO. Ćwiczenie zabezpiecza Połączone Centrum Ocen i Szkolenia JTEC pod nadzorem mentorskim Centrum Szkolenia Sił Połączonych.

Na początku 2015 roku JFTC otrzymało wiodącą rolę w procesie przygotowania ćwiczenia NATO – Gruzja 2016. Po jego pozytywnym zakończeniu, JFTC wykorzystało swoje bogate doświadczenie szkoleniowe, aby wesprzeć merytorycznie nowo powstające JTEC. W roku 2019 JTEC objął kierownictwo nad ćwiczeniem NATO – Gruzja, a JFTC zapewnia nadzór mentorski.

Ćwiczenie jest ważnym wydarzeniem dla Gruzji i istotnym krokiem w kierunku zacieśnienia współpracy polityczno-wojskowej na linii NATO – Gruzja. To już druga edycja tego ćwiczenia, która odbywa się w Gruzji w ramach pakietu współpracy NATO – Gruzja (Substantial NATO – Georgia Package), ale po raz pierwszy wielonarodowe ćwiczenie odpowiedzi na kryzys odbywa się pod przewodnictwem Gruzińskiego Sztabu Generalnego. Bierze w nim udział 350 wojskowych z 24 państw członkowskich NATO, państw partnerskich, a także licznych dowództw NATO i zaprzyjaźnionych ośrodków.

zdjęcie: JFTC/NATO

materiały nadesłane: Radosława Kubiczek,  JFTC

Reklama