„Trident Jupiter 19-1”, czyli ćwiczenie struktur dowodzenia NATO

Magdalena Jabłońska
,

Zakończyło się NATO-wskie ćwiczenie „Trident Jupiter 19-1”. Było ono pierwszym, z serii trzech, obejmujących prowadzenie wspólnych operacji połączonych. Ćwiczenie odbywało się jednocześnie w kilku lokalizacjach w Europie, w tym również w Centrum Szkolenia Sił Połączonych (JFTC) w Bydgoszczy i trwało od 5 do 14 listopada.

– Kończąc Trident Jupiter 19-1 jesteśmy pośrodku serii ćwiczeń, które skupiają się na przygotowaniu do prowadzenia wspólnych operacji połączonych – powiedział dowódca JFTC, generał dywizji Adam Joks, dodając jednocześnie – Jestem niezmiernie dumny, że Centrum Szkolenia Sił Połączonych odgrywa kluczową rolę w dużym cyklu ćwiczeń, obejmującym także Trident Jupiter 19-2 i Loyal Leda 2020, które odbędą się w przyszłym roku.

Wśród jednostek ćwiczących w Centrum Szkolenia Sił Połączonych NATO w Bydgoszczy znalazły się: Połączona Grupa Wsparcia Logistycznego wraz z dowódcą, generałem brygady Jaroslavem Schönem, Wielonarodowa Grupa Współpracy Cywilno-Wojskowej z Włoch, polska Grupa Zadaniowa Obrony przed Bronią Masowego Rażenia, a także przedstawiciele Naczelnego Dowództwa Sojuszniczych Sił w Europie (SHAPE) i Połączonego Centrum Szkolenia Bojowego ze Stavanger w Norwegii (Joint Warfare Centre).

Z uczestnikami ćwiczenia w JFTC spotkał się także Szef Sztabu Generalnego WP generał Rajmund Andrzejczak, który zapoznał się z organizacją i przebiegiem „Trident Jupiter 19-1” oraz z wnioskami po jego zakończeniu. Ćwiczących wizytowali także generał dywizji Antonio Bettelli, zastępca Szefa Sztabu ds. Wsparcia w Sojuszniczym Dowództwie Sił Połączonych NATO w Brunssum, jak również generałowie z Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych, generał dywizji Marek Sokołowski, Inspektor Szkolenia oraz generał brygady Sławomir Owczarek, Inspektor Rodzajów Wojsk.

Trident Jupiter 19-1 to wpierane komputerowo ćwiczenie struktur dowodzenia NATO, odbywające się na dwóch szczeblach – strategicznym i operacyjnym. Zaangażowane w nim były między innymi Komponenty Dowodzenia Sił Odpowiedzi NATO 2020 (NRF20) oraz Sił Wsparcia i Uderzenia Morskiego NATO (STRIKFORNATO). W ćwiczeniu wzięło udział ponad 3000 osób, reprezentujących ponad 30 państw członkowskich Sojuszu i krajów partnerskich.

Podczas ćwiczenia testowano i oceniano zdolności dowództw poszczególnych komponentów NRF20 – lądowego, morskiego, powietrznego i operacji specjalnych – do planowania i prowadzenia działań w ramach określonego obszaru operacji połączonych. Dokonano również certyfikacji STRIKFORNATO jako Poszerzonych Sił Zadaniowych NATO. Chociaż „Trident Jupiter 19-1” oparty był o fikcyjny scenariusz wykorzystujący Artykuł 5 Traktatu Północnoatlantyckiego, to podczas procesu planowania zadbano, aby odzwierciedlał on teraźniejsze i przyszłe realne zagrożenia.

Ćwiczenie było okazją do zademonstrowania zaangażowania sojuszu w kwestie obrony wspólnej i bezpieczeństwa w środowisku skomplikowanego zagrożenia. Scenariusz pozwolił uczestnikom sprawdzić i przećwiczyć własne umiejętności i możliwości we wszystkich obszarach działań. Znalazły się w nim również kluczowe aspekty wspólnych operacji połączonych prowadzonych przez NATO.

Trident Jupiter 19-1 to pierwsza część cyklu ćwiczeń NATO, nadzorowanych przez Sojusznicze Dowództwo ds. Transformacji (ACT). Cykl składa się z dwóch połączonych, wspieranych komputerowo ćwiczeń struktur dowodzenia kierowanych przez Joint Warfare Centre ze Stavanger w Norwegii (Trident Jupiter 19-1 i 19-2), a także ćwiczenia Loyal Leda, którym w 2020 pokieruje Centrum Szkolenia Sił Połączonych NATO w Bydgoszczy.

materiały nadesłane: kmdr por. Piotr Adamczak, rzecznik prasowy Centrum Szkolenia Sił Połączonych NATO

Reklama