Trening do misji w Afganistanie

Magdalena Jabłońska
,

Przeszło 500 żołnierzy i cywilów z ponad 30 państw sojuszu i krajów partnerskich spotkało się w Bydgoszczy, by wziąć udział w pierwszym w tym roku szkoleniu organizowanym w Centrum Szkolenia Sił Połączonych NATO (JFTC).

We wtorek, 21 stycznia, generał brygady Jozsef Szpisjak, zastępca dowódcy i szef sztabu JFTC, oficjalnie otworzył pierwsze z serii trzech tegorocznych szkoleń Resolute Support – przygotowujących do misji w Afganistanie.

Specjaliści i eksperci z JFTC poświęcili ostatnie cztery miesiące na przygotowania do tego ćwiczenia, odwiedzili również Afganistan, by zebrać dane niezbędne do jego przygotowania. – Jako jeden z dwóch najważniejszych ośrodków szkoleniowych NATO, sami nieustannie się rozwijamy, a wszystko po to, aby na bieżąco dostosowywać szkolenia do zmieniających się potrzeb misji – powiedział generał Szpisjak otwierając ćwiczenie.

Kierując swoje słowa do szkolonych, zastępca dowódcy JFTC dodał, że przygotowując się do wyjazdu do Afganistanu w kluczowym momencie dla tego kraju, ich działania będą miały niewątpliwy wpływ na kształtowanie przyszłości Afganistanu w najbliższych latach.

W inauguracji ćwiczenia wziął również udział generał dywizji Thorsten Poschwatta, Zastępca dowódcy w Dowództwie Bundeswehry ds. Operacji Sił Połączonych, który w najbliższym czasie obejmie stanowisko szefa sztabu misji Resolute Support. Generał podkreślając, że uczestnicy szkolenia pochodzą z różnych środowisk, kultur i jednostek, zachęcał ich, by wykorzystali czas spędzony w Bydgoszczy na integrację i stworzenie silnego zespołu.

Szkolenie przygotowawcze w JFTC łączy w sobie teorię z praktyką. Podczas tego typu wydarzeń uczestnicy uzyskują wiedzę na temat misji, sytuacji na miejscu, przyszłych zadań, sytuacji polityczno-kulturalnej, religii i wielu innych. Teoria jest poparta ćwiczeniami praktycznymi. Innym ważnym aspektem jest możliwość interakcji z osobami, które dysponują doświadczeniem i wiedzą z misji w Afganistanie. Podkreślenia wymaga fakt, że na każdego szkolonego przypada prawie jeden specjalista bądź ekspert, co tym samym daje gwarancję skutecznego przekazania wiedzy i zwiększenia efektywności części praktycznej treningu.

Właśnie takie jest bieżące ćwiczenie. Już pierwszego dnia przyszli członkowie misji NATO w Afganistanie otrzymali szereg przydatnych informacji, również bezpośrednio z Afganistanu. Uczestnicy szkolenia, za pośrednictwem łącza video, mieli możliwość rozmowy z generałem broni Gilesem Hillem, zastępcą dowódcy misji Resolute Support, który zapoznał ich z informacjami na temat samej misji, jej struktury, działań, kluczowych wyzwań, środowiska bezpieczeństwa, a także związanych z nią zagrożeń.

W najbliższych dniach uczestnicy otrzymają kolejne wskazówki i informacje, które będą niezbędne w trakcie misji. Będą pracować z osobami, w tym również z generałami, dysponującymi doświadczeniem z Afganistanu. Na szkoleniu nie zabraknie też generałów z Afgańskich Sił Obrony i Bezpieczeństwa.

W 2019 roku podczas prowadzonych ćwiczeń i treningów w JFTC gościło ponad 5500 żołnierzy i cywilów z 36 państw NATO i krajów partnerskich.

materiały nadesłane: kmdr por. Piotr Adamczak, JFTC

Reklama