Teren po Torbydzie sprzedany za 10 milionów złotych

Tomasz Welcz
,

Miasto sprzedało działkę po dawnym Torbydzie. Teren u zbiegu ulic ul. Chopina, Ogińskiego i Moniuszki zdecydował się kupić za 10 milionów 100 tysięcy złotych inwestor z regionu.

Pierwszy i jedyny przetarg ustny nieograniczony odbył się dzisiaj. Cena wywoławcza za teren o powierzchni 1,5 hektara wynosiła 10 mln zł plus VAT. Jedynym uczestnikiem przetargu był ostateczny nabywca. Akt notarialny finalizujący przetarg ma zostać podpisany w pierwszym kwartale 2017 roku.

Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do rozpoczęcia (uzyskania ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę) inwestycji zgodnie z warunkami ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w terminie dwóch lat od dnia podpisania umowy sprzedaży. Ponadto, miasto zastrzegło w zapisach przetargowych, że zakończenie inwestycji musi nastąpić maksymalnie trzy lata od dnia uzyskania decyzji zezwalającej na budowę. Oznacza to, że nowy obiekt musi pojawić się w tym miejscu najpóźniej za pięć lat.

Dodatkowo, inwestor został zobowiązany przez miasto do uzyskania pozytywnej opinii Miejskiej Komisji Architektoniczno-Urbanistycznej w zakresie formy architektonicznej projektowanej zabudowy.

Niedotrzymanie terminu rozpoczęcia lub zakończenia inwestycji oznaczać będzie naliczenie przez miasto kary umownej w wysokości 50000 zł za każdy miesiąc zwłoki. Miasto, jak zapisano w uchwale Rady Miasta Bydgoszczy, zastrzegło sobie prawo odkupu nieruchomości w terminie pięciu lat od dnia zawarcia umowy sprzedaży oraz prawo pierwokupu w przypadku zbycia nieruchomości.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego działki przy ul. Chopina, Ogińskiego i Moniuszki przeznaczone są pod zabudowę usługową, w tym obiekty handlowe o powierzchni powyżej 2000 m2, zabudowę wielorodzinną oraz pod budowę obiektów sportowych i rekreacyjnych.

Przypomnijmy, że lodowisko Torbyd w Bydgoszczy, z powodu złego stanu technicznego, zamknięte zostało w 2004 roku. Od grudnia 2011 roku miasto bezskutecznie szukało inwestora, który byłby zainteresowany kupnem działki u zbiegu ulic Chopina i Ogińskiego. W końcu zdecydowano się na rozbiórkę obiektu. Roboty rozpoczęły się w kwietniu tego roku. W październiku działki zostały wystawione na sprzedaż.

materiał: Urząd Miasta Bydgoszczy

Reklama