Szkoły gotowe na przyjęcie podwójnej liczby uczniów

Magdalena Jabłońska
,

Około 7 tysięcy uczniów ubiegać się będzie o przyjęcie do liceów ogólnokształcących, techników i branżowych szkół na rok szkolny 2019/2020. Miasto jest gotowe na ich przyjęcie – niemal wszystkie szkoły otworzą podwójne klasy pierwsze.

Rekrutacja młodzieży do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2019/2020 będzie wyjątkowa. O przyjęcie do liceów ogólnokształcących, techników i branżowych szkół I stopnia po raz ostatni ubiegać się będą absolwenci 3-letniego gimnazjum i po raz pierwszy absolwenci 8-letniej szkoły podstawowej.

Prowadzone będą dla nich osobne procesy naborowe. Z analizy danych demograficznych wynika, że w procesie rekrutacyjnym na rok szkolny 2019/2020 do szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez Miasto weźmie udział ponad dwukrotnie większa liczba osób niż rok wcześniej.

Obecnie w oddziałach klasy trzeciej miejskich gimnazjów uczy się 2594 uczniów (o 113 więcej niż rok wcześniej), a w oddziałach klasy ósmej szkół podstawowych 2765 uczniów. Tradycyjnie, do naszych szkół zgłasza się duża grupa młodzieży spoza Bydgoszczy. W bieżącym roku szkolnym stanowi ona ponad 43 procent wszystkich uczniów przyjętych do klasy pierwszej. Uwzględniając powyższe okoliczności, w kolejnym roku szkolnym należy przygotować się do przyjęcia około 7000 uczniów.

Dlatego w roku szkolnym 2019/20 planujemy utworzyć co najmniej podwójną liczbę klas I w liceach, technikach i szkołach branżowych. Wszystkie licea ogólnokształcące, szkoły branżowe oraz większość techników mają odpowiednie warunki lokalowe i otworzą podwójną liczbę klas I – co najmniej tyle oddziałów klas I co w obecnym roku – zarówno dla absolwentów gimnazjów, jak i absolwentów szkół podstawowych (przykładowo liceum mające obecnie 6 klas pierwszych, utworzy za rok 12 klas: 6 dla uczniów klas III gimnazjów i 6 klas dla uczniów klas VIII szkół podstawowych.) W niektórych szkołach liczba ta może być jeszcze zwiększona ze względu na rocznik z sześciolatkami.

Zmniejszoną o jeden oddział ofertę mogą mieć 4 technika: w Zespole Szkół Budowlanych, w Zespole Szkół Chemicznych, Gastronomicznych i Samochodowych. Zwiększy się natomiast, o ile będzie takie zapotrzebowanie, liczba klas I w szkołach branżowych: w Zespole Szkół Budowlanych, Drzewnych, Mechanicznych nr 2 i Spożywczych.

Aby zapewnić odpowiednie warunki do kształcenia w technikach, Miasto przeznaczy też dodatkowe środki na wyposażenie pracowni zawodowych. Zespół Szkół Mechanicznych nr 1 otrzyma drugi budynek po dawnym gimnazjum przy ul. Kruszwickiej.

Sieć szkół ponadpodstawowych w Bydgoszczy jest tak przygotowana, że pozwoli znaleźć miejsce każdemu chętnemu uczniowi nie ograniczając możliwości nauki nawet w najbardziej obleganych szkołach. Jednocześnie oferta szkół jest elastyczna i ma pewne „pokłady zapasowe”, co pozwala w trakcie rekrutacji elektronicznej dostosować ją do potrzeb kandydatów.

materiały nadesłane: Urząd Miasta Bydgoszczy

Reklama