Swingi pojadą ulicą Wojska Polskiego

Marek Tomaszewski
,

Ogłoszony został przetarg na przebudowę torowiska na ul. Wojska Polskiego od ul. Baczyńskiego do Chemicznej wraz z pętlą. Prace zakończą się w połowie przyszłego roku.

Do lutego powstać ma projekt inwestycji. W okresie wiosenno-letnim wykonane mają być natomiast prace budowlane. W ich ramach zmodernizowany będzie 600-metrowy odcinek torowiska. Na rondo przebudowane zostanie  skrzyżowanie ul. Wojska Polskiego z Chemiczną. Zupełnie zmieni się wygląd pętli autobusowo-tramwajowej, na której wydzielone zostaną trzy tory do zawracania oraz miejsce postoju autobusów.

Obecnie trwa przetarg na wybór wykonawcy. Wpływ na to będą miały cena, doświadczenie projektantów, termin wykonania prac oraz długość gwarancji.

Zadanie będzie dofinansowane ze środków Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. Jest ono połączone z zakupem 3 tramwajów. Przetarg na tę część  zadania ogłoszono w ubiegłym roku. Najkorzystniejszą ofertę złożyła bydgoska PESA oferująca pojazdy Swing.  Wartość całego przedsięwzięcia wraz z taborem szacowana jest na 35 milionów złotych.

Reklama