Stypendia dla filmowców przyznane

Wiktoria Raczyńska
,

Zapadła decyzja w sprawie przyznania stypendiów w ramach programu „Bydgoska Tożsamość Filmowa – stypendia scenariuszowe 2018”.

Komisja konkursowa w składzie: Arkadiusz Hapka oraz Remigiusz Zawadzki, po konsultacjach
nadesłanych wniosków z ekspertami z Wajda School: Maciejem Sobieszczańskim i Filipem
Marczewskim, po zapoznaniu się z wszystkimi nadesłanymi zgłoszeniami w łącznej liczbie 16
wniosków, podjęła decyzję o przyznaniu w programie Bydgoska Tożsamość Filmowa – stypendia
scenariuszowe 2018, stypendiów dla 5 autorów:
1) “MATKA”, aut. Sebastian Kwidziński – 4 000 zł,
2) “OKNO ŻYCIA”, aut. Julia Groszek – 4 000 zł,
3) “JESZCZE BEZ TYTUŁU”, aut. Magdalena Wichrowska – 4 000 zł,
4) “PARASOLKI”, aut. Emilia Piech – 4 000 zł,
5) “RETURN”, aut. Vladyslav Robski – 4 000 zł.

Doceniając wysoki poziom nadesłanych propozycji postanowiono jednocześnie dopuścić do
warsztatów pod opieką wymienionych ekspertów z Wajda School, na zasadach tzw. “wolnych
słuchaczy”, autorów 3 dodatkowych projektów:
1) “BEZ TYTUŁU”, aut. Dorota Długosz
2) “LUXTORPEDA”, aut. Marcin Kuberka
3) “12 MIESIĘCY”, aut. Marta Malinowska, Przemysław Pilarski.

Miejskie Centrum Kultury na przełomie 2013 i 2014 roku stało się wiodącym producentem
pełnometrażowego filmu dokumentalnego „Bydgoszcz od świtu do zmierzchu” (koprodukcja z
Fundacją Dokument i Świat, TVP, Belsat TV). Od kilku lat MCK jest też producentem i wydawcą serii
etiud z cyklu Bydgoska Kronika Filmowa.

Bardzo dobry, nie tylko lokalnie, odbiór produkcji sygnowanych logo MCK, otworzył drogę do
uruchomienia w ramach instytucji specjalnej linii programowej skupionej wokół produkcji filmowej.
Program Bydgoska Tożsamość Filmowa Miejskiego Centrum Kultury, do tej pory skoncentrowany na
promocji twórczości filmowców pochodzących z naszego miasta oraz filmów z Bydgoszczą w tle, od
tego roku dokłada działania aktywne w kreowaniu nowych obrazów filmowych.

„Koniec świata” w reżyserii Moniki Pawluczuk był pierwszym filmem, który powstał w ramach
partnerstwa MCK ze Szkołą Wajdy. Ten dokument jest flagowym dziełem Mistrzowskiej Szkoły
Reżyserii Filmowej Andrzeja Wajdy.

Rok 2017 przyniósł zmiany w działaniu programu BTF z produkcyjnej na stypendialną z dziedziny
scenariuszy filmowych. BTF chce budować bazę scenariuszy do filmów z Bydgoszczą w tle. Te
działania są dobrym początkiem do stworzenia filmów i seriali telewizyjnych, w których nasze miasto
będzie grało główną rolę.

Stolica Kujaw i Pomorza do tej pory była pomijana jako miejsce opowiadania filmowych historii. Poza
jednym filmem – „Sąsiadach” w reżyserii i na podstawie scenariusza Aleksandra Ścibor-Rylskiego,
w całej historii kinematografii nie powstał żaden pełnometrażowy film fabularny o naszym mieście.
Wydaje nam się, że przyszedł najwyższy czas na opowiedzenie nowych historii w nowej narracji o
Bydgoszczy.

BTF ściśle współpracuje z Wajdaschool w ramach jej prestiżowego programu Studio Prób.
Wykładowcy tego programu prowadzą warsztaty oraz wykłady zaplanowane dla zwycięzców
konkursu scenariuszowego, a także biorą udział w pracach komisji oceniających scenariusze.

materiały nadesłane: Jarosław Jaworski, MCK

Reklama