Studia bardzo praktyczne na UTP

Magdalena Jabłońska
,

Studia plastyczne kojarzą się z szacownymi murami Akademii Sztuk Pięknych, gdzie studenci zgłębiają tradycyjne dyscypliny: malarstwo, rysunek, rzeźbę i grafikę. Dziedziny niejako „oderwane” od praktycznej strony życia. Obecnie ten z pozoru niezmienny „zestaw” sztuk pięknych uzupełniły specjalizacje nowoczesne od fotografii, filmu, instalacji i happeningów począwszy, do sztuki tzw. nowych mediów.

Już u schyłku dziewiętnastego wieku coraz większym powodzeniem cieszyła się sztuka użytkowa, dziś nazywana design’em. Na pograniczu sztuki akademickiej znalazły miejsce dla siebie dziedziny projektowe: grafika użytkowa, scenografia, projektowanie stroju, wzornictwo przemysłowe (design) i architektura wnętrz.

Od pięciu lat na Wydziale Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska UTP można kształcić się na kierunku architektura wnętrz – są to trzyletnie studia na poziomie licencjackim i dwuletnie studia magisterskie adresowane zarówno do licencjatów architektury wnętrz jak i innych pokrewnych kierunków.

Specyfiką studiów firmowanych przez WBAiIŚ jest połączenie modelu kształcenia uczelni artystycznej i technicznej. W programie kształcenia poza przedmiotami projektowymi i artystycznymi pojawiły się przedmioty „inżynierskie” związane z architekturą i budownictwem. Wzbogaca to wiedzę i umiejętności przyszłych architektów wnętrz o aspekty techniczne, co „pomaga” nie tylko w przyoblekaniu swych artystycznych wizji w realny kształt, czy porozumiewaniu się z inwestorem, ale także z projektantami, architektami, firmami budowlanymi etc.

Model kształcenia obejmuje wiedzę i umiejętności praktyczne kompleksowego projektowania wnętrz, mebli, wystaw oraz przestrzeni scenicznej i widowiskowej, przygotowuje absolwentów do realizowania zróżnicowanych zadań projektowych np. jako tematy prac dyplomowych wybierają projektowanie mebli standardowych i unikatowych, wnętrz o rozmaitym przeznaczeniu, adaptację wnętrz do nowych celów i funkcji, design i scenografię. Zapoznają się nowymi stylistycznymi trendami i „ideologiami” w projektowaniu wnętrz i designie, m.in., zapoznają się z zasadami tzw. zrównoważonego projektowania, ekodesignu etc.

Jednocześnie doskonalą swoje umiejętności w zakresie malarstwa, rysunku, grafiki i rzeźby. Biorą udział w konkursach o charakterze artystycznym i projektowym, co pozwala im realizować projekty indywidualne i zbiorowe, doskonalić się poprzez rywalizację i współpracę ze studentami z innych ośrodków, czy udział w wymianie międzynarodowej (kilkoro naszych studentów uczestniczyło w programie Erasmus).

Integralnym elementem kształcenia jest udział w plenerach i praktykach zawodowych oraz realizacji zadań wynikających z bezpośrednich kontaktów wydziału, a w tym Katedry Sztuk Wizualnych z przyszłymi pracodawcami i zewnętrznymi zleceniodawcami. W minionych pięciu latach była to, m.in., współpraca Urzędem Miejskim Miasta Bydgoszczy, Plastykiem Miejskim, miastem Gniew (gdzie co rocznie odbywają się kierunkowe plenery malarskie), Ciechocinkiem, czy jak dotąd najbardziej spektakularna z Firmą BART, współorganizatorem konkursu na showroom. Udział w konkursach, projektowanie obiektów w przestrzeni miejskiej, czy organizacja różnego rodzaju eventów (wystaw projektów, tworzenie prospektów reklamowych np. kalendarz dla drużyny koszykarskiej Artego, plenerowe projekty malarskie) sprzyjają kontaktom studentów z przyszłymi pracodawcami. Część naszych studentów już pracuje w firmach bezpośrednio lub pośrednio związanych z projektowaniem i aranżacją wnętrz lub design’em.

Studia przygotowują do:

– wykonywania zawodu projektanta – architekta wnętrz i designera,
– pracy w zespole architektów wnętrz lub samodzielnego prowadzenia pracowni projektowania architektury wnętrz,
– współpracy z architektem,
– prowadzenia działalności artystycznej,
– projektowania wystroju wnętrz publicznych i prywatnych o zróżnicowanym charakterze i przeznaczeniu,
– projektowania mebli (np. mebla unikatowego),
– projektowania i aranżacji wnętrz wystawowych i handlowych,
– projektowania przestrzeni scenicznych i widowiskowych i filmowych,
– współpracy z firmami developerskimi (np. projektowanie mieszkań pokazowych),
– projektowania komunikacji wizualnej i projektowania graficznego,
– doradztwa w zakresie wystroju i wyposażenia wnętrz.

Jeżeli lubisz malować, rysować, rzeźbić, a twoje zeszyty obrosły szkicami, bazgrołami i postaciami z komiksów. Chętnie zmieniasz „wygląd” i styl swojego „kawałka podłogi” – wybierz zawód z pogranicza sztuki i techniki – zostań architektem wnętrz.

Chcesz „posmakować” projektowania, rysunku, malarstwa i rzeźby, zobaczyć jak wyglądają studia na architekturze wnętrz? Katedra Sztuk Wizualnych WBAiIŚ UTP zaprasza na Drzwi otwarte, 31 stycznia do budynku 3.1 na UTP do obejrzenia pracowni i wystaw, udziału w specjalnie przygotowanych dla was zajęciach.

Kandydatów na studia zaprasza do udziału w warsztatach dla szkół średnich i „próbnych egzaminach wstępnych” (w lutym i kwietniu).

Tutaj znajdziecie inne informacje o kierunku studiów i terminy egzaminów próbnych.

materiały nadesłane: Ariel Śliwiński, UTP Bydgoszcz

Reklama