Spotkanie z profesorem Kotowskim

Wiktoria Raczyńska
,

„Niemcy wobec sprawy polskiej w czasie pierwszej wojny światowej i wojenne losy Bydgoszczy” – Muzeum Okręgowe w Bydgoszczy zaprasza na wystąpienie prof. dr hab. Alberta Kotowskiego, które odbędzie się 6 grudnia, o godzinie 17.00 w Spichrzu nad Brdą przy ul. Grodzkiej 7-11.

Wykład przybliży stanowisko Niemców wobec sprawy polskiej podczas pierwszej wojny światowej. Zobrazowane zostanie podejście zarówno w odniesieniu do postulatów Polaków z zaboru pruskiego w sprawie zniesienia lub złagodzenia antypolskiej polityki rządu pruskiego, jak również wobec przyszłości terenów Królestwa Polskiego zajętych w 1916 roku i okupowanych przez wojska niemieckie. Osobna część wywodu będzie poświęcona sytuacji mieszkańców Bydgoszczy w latach pierwszej wojny światowej w oparciu o wspomnienia wojenne burmistrza Bydgoszczy Hugo Wollfa – których maszynopis przechowywany jest w zbiorach muzeum.

Prof. dr hab. Albert Kotowski – urodzony w 1949 roku w Bydgoszczy, w 1975 roku ukończył studia historyczne na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, w 1981 roku obronił doktorat z historii na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W latach 1975-1984 pracownik naukowy Bydgoskiego Towarzystwa Naukowego, a w latach 1985-1988 adiunkt w Instytucie Historii UMK w Toruniu. W latach 1988-1990 stypendysta Fundacji Alexandra von Humboldta na Uniwersytecie Reńskim Fryderyka Wilhelma w Bonn. W 1997 roku habilitował się na Uniwersytecie Alberta Ludwika we Fryburgu Bryzgowijskim. W latach 1997-2003 docent na tymże uniwersytecie, w latach 2003 – 2014 profesor historii Europy Wschodniej na Reńskim Uniwersytecie Fryderyka Wilhelma w Bonn. Od października 2008 roku zatrudniony jako profesor nadzwyczajny, a od 2012 roku jako profesor zwyczajny na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.

zdjęcie: Przegląd wojska podczas urodzin cesarza, pl. Piastowski, fot. Paul Nawrotzki i Emil Wehram, Bydgoszcz, 1914

materiały nadesłane: Adrianna Adamska, Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy

Reklama