Społeczny Rzecznik Pieszych o komunikacji wokół Starego Rynku

Magdalena Jabłońska
,

Stowarzyszenie Społeczny Rzecznik Pieszych w Bydgoszczy złożyło wczoraj w kancelarii Ratusza swoją koncepcję organizacji ruchu drogowego wokół rewitalizowanego obecnie Starego Rynku i przyległych ulic.

Podstawowym założeniem zmian proponowanych przez Stowarzyszenie Społecznego Rzecznika Pieszych w Bydgoszczy jest zmniejszenie nieograniczonego do tej pory ruchu pojazdów na Starym Rynku. Ma to z kolei służyć stworzeniu miejsc sprzyjających funkcjom rekreacyjnym, turystycznym, kulturalnym i handlowym, zapewniając jednocześnie możliwość dostaw do okolicznych lokali.

– Obecnie wokół Starego Rynku można zidentyfikować dwa główne piesze ciągi komunikacyjne: Mostowa – Stary Rynek – Batorego; Magdzińskiego – Stary Rynek – Niedźwiedzia – Ku Młynom – Wyspa Młyńska i to one powinny wyznaczać organizację ruchu na poszczególnych ulicach – czytamy w piśmie stowarzyszenia.

Wymienione ulice wokół Starego Rynku różnią się swoim obecnym charakterem i funkcją, jak i możliwym potencjałem zagospodarowania w najbliższej przyszłości – od tych czynników zależy proponowana organizacja ruchu:

 • ul. Mostowa: wyłącznie ruch pieszo-rowerowy, miejsce na ogródki gastronomiczne, zamknięcie stałymi wygrodzeniami z obu stron (konieczne uzupełnienie wygrodzenia w postaci słupków po stronie północnej i nieznaczne wygrodzenie po stronie południowej w postaci 1-2 słupków/donic);
 • ul. Jatki: bez zmian, część północna służąca dostawom, część południowa jako miejsce na ogródki gastronomiczne;
 • ul. Kręta: ruch dwukierunkowy z uwagi na dojazd do parkingu podziemnego pod ul. Jatki, chodnik północny jako miejsce na ogródki gastronomiczne (wariant 2: od strony zachodniej wygrodzenie blokadą ruchomą przy ul. Jatki – wyjazd z warunkowego przejazdu dla dostaw);
 • ul. Magdzińskiego: wyłącznie ruch pieszo-rowerowy, miejsce na ogródki gastronomiczne, zamknięcie stałym wygrodzeniem w postaci słupków/donic od strony wschodniej, pełne wykorzystanie potencjału rekreacyjno-handlowego tej ulicy;
 • ul. Jana Kazimierza: w części północnej wyłącznie ruch pieszo-rowerowy, miejsce na ogródki gastronomiczne, przy ul. Zaułek zamknięcie stałym wygrodzeniem z możliwością demontażu w przypadku konieczności wjazdu pojazdów wielkogabarytowych (dojazd pojazdów z wyposażeniem sceny muzycznej, straż pożarna itp.), w części południowej (Zaułek-Długa) miejsce na postój taxi, wyjazd ulicą Zaułek w obu kierunkach (zakaz zawracania);
 • ul. Zaułek: ruch samochodowy, dojazd do posesji i dostawy do lokali w południowej pierzei rynku, które w większości posiadają zaplecza od tej strony, wjazd z ul. Jana Kazimierza, wyjazd w kierunku ul. Podwale i ul. Batorego;
 • ul. Batorego: w części północnej wyłącznie ruch pieszo-rowerowy, miejsce na ogródki gastronomiczne, przy ul. Zaułek zamknięcie stałym wygrodzeniem w postaci słupków/donic, w części południowej (Zaułek-Długa) wyjazd z ul. Zaułek;
 • ul. Niedźwiedzia: wyłącznie ruch pieszo-rowerowy, miejsce na ogródki gastronomiczne, zamknięcie stałym wygrodzeniem w postaci słupków/donic od strony ul. Jezuickiej, wyjazd z ratusza wyłącznie w stronę ul. Farnej z wykorzystaniem wewnętrznego ronda na dziedzińcu;
 • ul. Ku Młynom: wyłącznie ruch pieszo-rowerowy, najważniejszy ciąg komunikacyjny w kierunku Wyspy Młyńskiej, zamknięcie stałymi wygrodzeniami w postaci słupków/donic od strony ul. Jezuickiej i ul. Przyrzecze;
 • ul. Jezuicka: jednokierunkowy ruch samochodowy od strony ul. Długiej do ul. Farnej;
 • ul. Farna: jednokierunkowy ruch samochodowy od ul. Jezuickiej do ul. Ks. Malczewskiego, dojazd do ratusza (przy ul. Ks. Malczewskiego wygrodzenie blokadą ruchomą – wariantowy przejazd dla dostaw, blokada obsługiwana przez Straż Miejską z budynku ratusza);
 • ul. Ks. Malczewskiego i Grodzka: jednokierunkowy ruch samochodowy, wyjazd ze strefy Starego Rynku w kierunku ul. Mostowej.

Wskazana propozycja zakłada wariantowy przejazd północną pierzeją rynku wyłącznie dla pojazdów zaopatrzenia, w ściśle określonych godzinach (przykładowo 8:00-10:00) z uwagi na to, że:

– jest to odcinek z najmniejszą, w porównaniu do pozostałych pierzei handlowych, ilością lokali gastronomicznych,

– odcinek ten przecina główny ciąg komunikacyjny, co będzie służyć większej presji społecznej względem dostawców próbujących przekraczać dozwoloną możliwość wjazdu, wspomoże też łatwiejszą obsługę blokad oraz kontrolę pojazdów przez Straż Miejską z budynku Ratusza,

– dostawy na tym odcinku będą obsługiwać głównie lokale w północnej części Rynku i na ul. Mostowej, dostawy w części południowej będą obsługiwane poprzez ul. Zaułek.

materiały nadesłane: Paweł Górny, przewodniczący Stowarzyszenia Społeczny Rzecznik Pieszych w Bydgoszczy

Reklama