Specjaliści z JFTC na ćwiczeniu Balkan Bridges w Bułgarii

Magdalena Jabłońska
,

Eksperci ds. modelowania i symulacji z Centrum Szkolenia Sił Połączonych (JFTC) udali się do Sofii, by wesprzeć tegoroczne ćwiczenie Balkan Bridges (BB). 3 października dołączył do nich dowódca JFTC, generał dywizji Adam Joks, który przyjrzał się realizacji ćwiczenia, a szczególnie obszarowi testowania i eksperymentów, którym zajmują się jego podwładni.

Ćwiczenie Balkan Bridges ma na celu doskonalenie interoperacyjności państw bałkańskich, a także promocję bezpieczeństwa i stabilizacji w regionie. JFTC służy swoim wsparciem na jego rzecz od 2015 roku.

W tym roku eksperci centrum zapewniają wsparcie techniczne i służą swoim doświadczeniem wszystkim uczestnikom ćwiczenia – poszczególnym państwom, a także ich partnerom. Specjaliści z JFTC wspierają udział dziewięciu bałkańskich stolic (czyli sześciu państw członkowskich – Albanii, Bułgarii, Czarnogóry, Grecji, Rumunii i Turcji, a także trzech państw zrzeszonych w ramach Partnerstwa dla Pokoju – Bośni i Hercegowiny, Północnej Macedonii i Serbii) w ćwiczeniu, promując praktyki i procedury stosowane w NATO. Duży nacisk kładzie się na stosowaną technologię, a także koordynację działań pomiędzy sojuszem i jego członkami. Podczas BB19 JFTC jest liderem jeżeli chodzi o zapewnienie niezbędnych testów i eksperymentów zgodnych ze standardami NATO.

– Centrum Szkolenia Sił Połączonych, cieszy się reputacją nowoczesnej NATO-wskiej platformy do eksperymentów i innowacji. W tym skomplikowanym środowisku szkoleniowym dzielimy się swoim doświadczeniem z zakresu symulacji i procedur NATO. Przywieźliśmy również zaawansowane rozwiązania, które pomagają państwom bałkańskim wspólnie się szkolić – powiedział generał Joks.

Ponadto, JFTC wykorzystuje BB19 jako miejsce, w którym testy i eksperymenty można wpleść w konkretne szkolenia. Właśnie tu, JFTC po raz pierwszy wykorzystało eksperymenty w ćwiczeniu. BB19 to również okazja do weryfikacji szeregu zagadnień związanych z funkcjonowaniem sojuszu, takich jak wsparcie techniczne ćwiczeń organizowanych w wielu lokalizacjach jednocześnie, czy testów NATO, a także promowania dobrych praktyk w trakcie prowadzenia eksperymentów.

zdjęcia: JFTC

materiały nadesłane: kmdr por. Piotr Adamczak, JFTC

Reklama