Służba Graniczna w urzędzie wojewódzkim

Magdalena Jabłońska
,

Wojewoda Mikołaj Bogdanowicz i Komendant Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej płk SG Andrzej Rytwiński podpisali porozumienie, dzięki któremu funkcjonariusze SG będą stale obecni w urzędzie wojewódzkim. Ma to służyć działaniom prewencyjnym i poprawie bezpieczeństwa w przypadku ujawnienia nieprawidłowości w procesie legalizacji pobytu i pracy cudzoziemców.

Funkcjonariusze Straży Granicznej mogą bezpłatnie korzystać z pomieszczenia biurowego znajdującego się na III piętrze budynku Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy.

Wojewoda Mikołaj Bogdanowicz zaznacza, że jest to istotny moment, który będzie skutkował większą szczelnością kontroli składanych przez cudzoziemców wniosków o pobyt na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.

– Tych wniosków jest bardzo dużo i przyrastają z roku na rok nawet o 100 procent. Jest to dla nas bardzo duże wyzwanie, a zależy nam na tym, żeby w sposób rzetelny weryfikować kto składa wniosek i czy dany wniosek jest zgodny z rzeczywistością. Często zdarza się, że podawane są nieprawdziwe dane. Bardzo się cieszę z obecności funkcjonariuszy Straży Granicznej w urzędzie, która rozwiąże wiele problemów i jeszcze bardziej zacieśni naszą bardzo dobrą współpracę – mówi Mikołaj Bogdanowicz, wojewoda kujawsko-pomorski.

Obecność funkcjonariuszy Straży Granicznej w bliskim sąsiedztwie Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców oprócz poprawy bezpieczeństwa umożliwi przede wszystkim sprawniejszą komunikację na linii WSOC – SG w zakresie legalizacji pobytu i pracy cudzoziemców.

Komendant Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej płk SG Andrzej Rytwiński podkreśla, że jest to jedno z pierwszych porozumień z urzędem wojewódzkim związane z udostępnieniem pomieszczeń i możliwości technicznych w zakresie weryfikacji cudzoziemców.

– Zdecydowanie ułatwia nam to służbę na terenie województwa kujawsko-pomorskiego przede wszystkim umożliwiając nam bezpośredni, pilny i niezwłoczny dostęp do cudzoziemców. Poprawia to efektywność naszej służby ponieważ możemy tu weryfikować poprawność składanych wniosków oraz ich celowość. Na terenie naszego kraju borykamy się z tym, że cudzoziemcy, którzy już są na terenie strefy Schengen przybywają do naszego kraju usiłując składać wnioski o pobyt stały lub czasowy i tym samym chcą zalegalizować wydłużenie pobytu na terenie kraju czy też innych państw strefy Schengen – wyjaśnia Andrzej Rytwiński.

Podpisane porozumienie pozwoli na efektywne wykonywanie obowiązków ustawowych wojewody i Straży Granicznej, takich jak:

  • weryfikacja autentyczności dokumentów przedkładanych przez cudzoziemców do wojewody we wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt,
  • prowadzenie czynności wobec osób, w tym cudzoziemców, bezpośrednio zatrzymanych w siedzibie Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego lub wobec których zachodzą przesłanki do wyjaśnienia statusu pobytowego,
  • bieżące zapoznawanie się z aktami spraw prowadzonymi przez wojewodę dotyczącymi udzielenia zezwolenia na pobyt,
  • przesłuchiwanie pracowników Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w charakterze świadków w prowadzonych przez Straż Graniczną postępowaniach w związku z zawiadomieniami o podrobionych lub sfałszowanych dokumentach przedkładanych przez cudzoziemców.

materiały nadesłane: Adrian Mól, rzecznik prasowy wojewody kujawsko-pomorskiego

Reklama