Sejmik województwa przyjął uchwałę antysmogową

Magdalena Jabłońska
,

Zgodnie z zapisami uchwały, od 1 września 2019 roku nie można stosować najgorszej jakości paliw, tj. węgla brunatnego oraz paliw stałych produkowanych z wykorzystaniem tego węgla, mułów i flotokoncentratów węglowych oraz mieszanek produkowanych z ich wykorzystaniem, w postaci sypkiej, w których udział masowy węgla kamiennego o uziarnieniu poniżej 3 mm wynosi powyżej 15 procent, biomasy stałej o wilgotności w stanie roboczym powyżej 20 procent. Wprowadzano również obowiązek likwidacji urządzeń grzewczych na opał stały: do 31 grudnia 2023 roku – dla kotłów grzewczych pozaklasowych oraz dla ogrzewaczy pomieszczeń (kominków, pieców kaflowych), do 31 grudnia 2027 roku – dla kotłów grzewczych spełniających wymagania w zakresie emisji zanieczyszczeń na poziomie klasy 3 lub klasy 4. Zgodnie z ww. uchwałą antysmogową po wymianie mogą być dopuszczone jedynie następujące instalacje na opał stały: kominki i kotły grzewcze spełniające wymogi ecoprojektu oraz kotły grzewcze klasy 5.

materiały nadesłane: Urząd Miasta Bydgoszczy

Reklama