Rusza przebudowa rynku w Starym Fordonie

Magdalena Jabłońska
,

Podpisana została umowa na rewitalizację najważniejszego placu w Starym Fordonie. Inwestycja pochłonie ponad 7 mln zł. Dużo zieleni, nawierzchnie z kamiennej kostki, eleganckie oświetlenie, fontanna to najważniejsze założenia opracowanej wcześniej koncepcji. Wybrano ją w drodze konkursu i po konsultacjach z mieszkańcami.

– Za nami już udana rewitalizacja ul. Bydgoskiej – mówi prezydent Bydgoszczy Rafał Bruski. – Teraz rozpoczniemy prace przy rynku. Przygotowując oba zadania do realizacji odbyliśmy szereg spotkań z przedstawicielami mieszkańców oraz konsultacji. Przygotowujemy się też do zagospodarowania terenów nad Wisłą i rewitalizacji komunalnych budynków w tej części miasta.

Za prace projektowo-budowlane odpowiadać będzie firma Steinbudex ze Świdnicy. Zgodnie z umową prace zajmą około 2 lat. Rynek po rewitalizacji ma stać się wizytówką Starego Fordonu.

Ruch ograniczony

Ważnym elementem projektu są ograniczenie ruchu kołowego oraz wprowadzenie rozwiązań sprzyjających ruchowi pieszemu, w tym poprawę dostępności dla osób z ograniczeniami ruchowymi. Strefa rynku ma być bezpieczną przestrzenią pieszą, deptakiem z warunkowym i uspokojonym dostępem dla ruchu kołowego. Ul. Wyzwolenia, z uwagi na potrzeby komunikacyjne, zachowa swój dotychczasowy charakter – z ruchem samochodowym.

Naturalne materiały

Dominującym materiałem posadzek będzie szara kostka granitowa. Wykorzysta zostanie do rewitalizacji rynku między innymi część kostki z ul. Bydgoskiej oraz Starego Rynku. Różne sposoby jej układania oraz odcienie wyznaczą poszczególne strefy. Ciemniejszy odcień i podział z użyciem gładkich granitowych płyt nawiązujący do bryły kościoła zostanie zaakcentowany przed świątynią. Kostka w układzie koncentrycznym pojawi się też w centralnej części placu, gdzie funkcjonować ma fontanna. Wokół lipowej alei, która zdobić ma południowa część placu i prowadzi w kierunku dawnego kościoła ewangelickiego pojawi się ceramiczny bruk. Ławki i siedziska wykonane zostaną z drewna. To nawiązanie do faktu, że aż do XIX wieku fordońska synagoga była drewniana.

Fontana

Fontanna zlokalizowana będzie we wschodniej części placu. Będzie miała ona formę płytkiej, 5-centymetrowej niecki. Poziom płyty rynku i niecka będą płynnie połączone. Rozwiązanie to umożliwi, zależnie od zamiaru, korzystanie z całej powierzchni rynku przy wyłączonych dyszach i upuszczeniu wody do zbiornika lub wypełnienie pola całej niecki wodą. W niecce znajdują się dysze tryskające i mgławiące. Będzie można je programować pod kątem widowisk świetlno-muzycznych.

Ważne szczegóły i detale

W posadzce przy ścianie kościoła wmontowane zostaną tablice żeliwne z jego historią. W posadzce rynku umieszczone zostaną punkty świetlne, rysujące kształt placu po zmroku. Dodatkowo w posadzkę wbudowany zostanie również fundament pod choinkę. Pomnik Ku czci poległych i pomordowanych mieszkańców Fordonu w latach 1939-1945 na Rynku Starego Fordonu w Bydgoszczy zostanie zrewitalizowany i odbudowany w nowej lokalizacji.

Samo oświetlenie formą i wymiarami nawiązywać będzie do dawnych latarni, których wizerunek znaleźć można na dawnych fotografiach Fordonu. Na słupach umieszczone będą uchwyty do montażu flag. Pojawią się też punkty podświetlające korony drzew, elewację kościoła oraz inne „oczka” wkomponowane w nawierzchnię.

Dużo zieleni

Zachowane zostaną lipy rosnące po południowej stronie rynku. Szpaler tych drzew podkreślony zostanie innym rodzajem nawierzchni. Pomiędzy fontanną i wschodnią pierzeją sadzone będą drzewa w dużych donicach. Dodatkowo planowane jest zasadzenie bezpośrednio do gruntu w sąsiedztwie wlotu ul. Sikorskiego klonu, którego sąsiedztwo zabezpieczy ochronna krata. W małych donicach betonowych sadzone będą begonie.

materiały nadesłane: Urząd Miasta Bydgoszczy

Reklama