Rusza program Maluch+

Marek Tomaszewski
,

Program „Maluch+” 2018 jest kontynuacją programu „Maluch”, który funkcjonował przez ubiegły rok. W tej edycji rząd przeznaczył na niego 450 milionów złotych. Jak stwierdził wicewojewoda kujawsko-pomorski Józef Ramlau, opieka nad małymi dziećmi w kraju nie wygląda najlepiej, ale dzięki programowi ma się to zmienić.

– Około 70 procent samorządów nie posiada obecnie żadnej instytucji opieki nad małym dzieckiem. Jedynie w 30 proc. większych miejskich samorządów takie instytucje istnieją i obejmują opieką około 100 tysięcy dzieci. To nie wystarcza i chcemy ten stan rzeczy zmienić. Odzew ze strony samorządów gminnych nie był wielki, więc propozycja rządu jest obecnie taka, aby również i samorządy powiatowe mogły być beneficjentem tego programu – powiedział wicewojewoda.

O środki z programu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Maluch+” 2018 aplikować mogą zarówno samorządy, czyli gminy, powiaty, samorząd województwa, a także osoby fizyczne.

Na 2018 rok przewiduje się cztery moduły, określające, kto i i na jakich zasadach może ubiegać się o pieniądze w ramach tego programu.

– Pierwszy moduł dotyczy utworzenia nowych miejsc szczególnie w gminach, w których jeszcze w ogóle nic nie funkcjonuje, jeżeli chodzi o opiekę nad dziećmi do lat trzech. Będzie można aplikować o środki na utworzenie nowej placówki, ale także o pieniądze mogą się ubiegać się instytucje, które już utworzyły żłobek bądź klub dziecięcy i chcą tę działalność kontynuować. Na utworzenie można otrzymać maksymalnie do trzech milionów złotych – tłumaczy dyrektor Wydziału Polityki Społecznej K-PUW Dorota Hass.

Moduł drugi również jest adresowany do jednostek samorządu terytorialnego w przypadku, gdy takie miejsca są już otwarte i funkcjonują. Moduły 3 i 4 są przeznaczone natomiast dla podmiotów niegminnych, zarówno na utworzenie nowych miejsc, jak i na funkcjonowanie już utworzonych żłobków i klubów dziecięcych. Nowa placówka może rozpocząć swoje funkcjonowanie dopiero w 2019 roku .

Oferty powinny być składane do wojewody kujawsko-pomorskiego, u którego przejdą wstępną weryfikację. Czasu na złożenie wniosku pozostało niewiele. Dla modułu pierwszego termin upływa 24  listopada 2017 roku, a dla pozostałych – 17 listopada 2017 roku.

Co w programie „Maluch+” 2018 zmieniło się w porównaniu z programem „Maluch”?

Jest, między innymi, możliwość niepłacenia podatku od nieruchomości za żłobki i kluby dziecięce, wprowadzono dla dzieci normy żywieniowe, a także obowiązkowe cykliczne szkolenia z pierwszej pomocy dla wszystkich, również wolontariuszy, którzy będą się zajmowali dziećmi.  W poprzednim programie był wymóg, że muszą być dwa pomieszczenia dla dzieci, a teraz może być tylko jedno takie pomieszczenie w placówce. Również rodzice, tak jak w szkołach, będą mogli powołać radę rodziców, żeby współpracować z tymi instytucjami w opiece nad dziećmi do lat trzech. W klubach dziecięcych nie może być obecnie więcej niż 30 dzieci. Wydłużył się też czas pracy tych klubów. Nie jest to 5, jest to 8 godzin, a nawet do 10 godzin dziennie – mówi Dorota Hass.

Reklama