Rewitalizacja Starego Rynku

Wiktoria Raczyńska
,

Z początkiem lipca rozpocznie się rewitalizacja Starego Rynku. W środę (6 czerwca) podpisana została umowa z wykonawcą prac budowlanych. Inwestycja, która zmieni wygląd salonu Bydgoszczy pochłonie 14 mln zł.

– Przygotowania projektu poprzedziły długie konsultacje i wiele zmian w dokumentacji projektowej – przypomina prezydent Bydgoszczy, Rafał Bruski. – Część pomysłów udało się zrealizować wcześniej. Zgodnie z uwagami bydgoszczan po rewitalizacji plac nie będzie dostępny dla samochodów. To kolejny element dużych zmian w salonie miasta, który odzyskuje dawną świetność. Jednocześnie będziemy prowadzić prace przy Młynach Rothera i Teatrze Kameralnym.

Zmiany na Starym Rynku były szeroko omawiane podczas konsultacji z mieszkańcami (zgłosili ponad 160 wniosków) i różnymi podmiotami. W ramach inwestycji planowany jest, m.in., remont i przebudowa nawierzchni. Chodniki znajdujące się przy pierzejach zostaną poszerzone. Ta zmiana umożliwi lokalizację letnich ogródków blisko budynków w sposób, który nie utrudni przejścia pieszym. Chodniki będą wyłożone granitowymi płytami, co jest spójne z wcześniejszym etapem rewitalizacji Starego Miasta.

Nawierzchnie przeznaczone do poruszania się samochodów dostawczych wykonane zostaną z kamiennej kostki rzędowej. Użyta zostanie część kamieni, którymi obecnie wybrukowane są jezdnie Starego Rynku. Jezdnie i chodniki znajdą się w jednym poziomie, co ułatwi poruszanie się pieszym po płycie Starego Rynku. Centralna część placu zostanie wyłożona płytami granitowymi w kolorze szaro-żółtym o zróżnicowanych wymiarach. Schemat ułożenia ma wyróżniać nasz rynek od innych miast. Wokół płyt wykonana zostanie opaska z czarnej kostki bazaltowej. Do jej budowy również zastosowane zostaną kamienie obecnie wbudowane w płytę Starego Rynku. Wzór i kolorystyka płyt wyznaczą zarys średniowiecznego ratusza zlokalizowanego w centralnej części rynku.

Wzdłuż linii zachodniej pierzei powstanie niewielki murek z siedziskami. Wyprzedzające badania archeologiczne nie pozwoliły zlokalizować w tym miejscu fontanny. W posadzkę płyty rynku wbudowanych zostanie natomiast kilkanaście dysz tryskających wodą w sezonie letnim. Iluminacja pojawi się przy zabytkowej fontannie Kupffendera. Reflektory zostaną zamontowane na pobliskich lampach ulicznych.

Estetyka i ład zapanować mają także w części Starego Rynku wykorzystywanej jako miejsce ogródków letnich. Wszystkie parasole zostaną ujednolicone (kolor oraz kształt). W nawierzchni znajdą się stałe elementy wyznaczające miejsce ich rozstawiania.

Wyremontowane zostanie też oświetlenie. Słupy w formie pastorałów pozostaną, ale zostaną poddane renowacji; wyposażone będą w kaskadowe konstrukcje kwietnikowe i pomalowane zostaną na kolor grafitowy. Usunięta zostanie też latarnia znajdująca się na środku placu. W narożnikach rynku pojawią się estetyczne ławki. Oprócz stacji roweru miejskiego zamontowane zostaną w kilku innych punktach stojaki na rowery.

Nowością będzie pas świetlny LED wyznaczający przebieg 18 południka. Będzie on wyznaczony także na obu końcach dwoma świecącymi słupkami.

Na Starym Rynku pozostanie Pomnik Walki i Męczeństwa. Zostanie nieznacznie przesunięty i w ten sposób stanie się elementem efektownie zamykającym oś widokową biegnącą wzdłuż północnej pierzei. Lepiej wyeksponowana zostanie płyta upamiętniająca wkroczenie Wojska Polskiego do Bydgoszczy w 1920 roku.

Prace budowlane ruszą z początkiem lipca. – Zaczynamy najważniejszą cześć zmian w salonie miasta. Cieszę się, że udało się spełnić postulaty bydgoszczan związane z ograniczeniem ruchu samochodowego. Ten plac ma służyć przede wszystkim pieszym, rowerzystom i naszym gościom – podkreśla wiceprezydent Bydgoszczy, Mirosław Kozłowicz.

Po zakończeniu prac budowlanych we współpracy plastyka miejskiego z innymi podmiotami i środowiskami, m.in., akademickimi i eksperckimi dopracowana zostanie szczegółowa aranżacja zrewitalizowanego Starego Rynku.

materiały nadesłane: Urząd Miasta Bydgoszczy

Reklama