Rewitalizacja Starego Rynku za ponad 14 milionów złotych

Marek Tomaszewski
,

Znana jest już oferta firmy zainteresowanej realizacją prac budowlanych na bydgoskim Starym Rynku. Wyceniła ona wartość robót na 14,4 miliona złotych.

W przetargu na rewitalizację Starego Rynku ofertę złożyła bydgoska firma Betpol, specjalizująca się m.in. w przebudowie chodników, placów i ulic. Zamierza ona zrealizować prace zgodnie z umową do czerwca przyszłego roku. Wynik postępowania przetargowego poznamy po sprawdzeniu, czy oferta spełnia wszystkie warunki zamówienia.

W ramach inwestycji planowany jest m.in. remont i przebudowa nawierzchni. Chodniki znajdujące się przy pierzejach zostaną poszerzone. Ta zmiana umożliwi lokalizację letnich ogródków blisko budynków w sposób, który nie utrudni przejścia pieszym. Zostaną one wyłożone granitowymi płytami, co jest spójne z wcześniejszym etapem rewitalizacji Starego Miasta.

Nawierzchnie przeznaczone do poruszania się samochodów wykonane zostaną z kamiennej kostki rzędowej. Użyta zostanie część kamieni, którymi obecnie wybrukowane są jezdnie Starego Rynku. Jezdnie i chodniki znajdą się w jednym poziomie, co ułatwi poruszanie się pieszym po płycie Starego Rynku. Centralna część placu zostanie wyłożona płytami granitowymi w kolorze szaro-żółtym o zróżnicowanych wymiarach. Schemat ułożenia ma wyróżniać nasz rynek od innych miast. Wokół płyt wykonana zostanie opaska z czarnej kostki  bazaltowej. Do jej budowy również zastosowane zostaną kamienie obecnie wbudowane w płytę Starego Rynku. Wzór i kolorystykę płyt będzie też wyznaczał zarys dawnego ratusza zlokalizowanego w centralnej części rynku.

Wzdłuż linii zachodniej pierzei powstanie niewielki murek z siedziskami. Wyprzedzające badania archeologiczne nie pozwoliły zlokalizować w tym miejscu fontanny. Iluminacja pojawi się natomiast przy zabytkowej fontannie Kupffendera. Reflektory zostaną zamontowane na pobliskich lampach ulicznych.

W letnich ogródkach na Starym Rynku wszystkie parasole zostaną ujednolicone (kolor oraz kształt). W nawierzchni znajdą się elementy wyznaczające stałe miejsce ich rozstawiania.

Wyremontowane zostanie też oświetlenie. Słupy w formie pastorałów pozostaną, ale zostaną poddane renowacji; wyposażone będą w kaskadowe konstrukcje kwietnikowe i pomalowane zostaną na kolor grafitowy. Usunięta zostanie też latarnia znajdująca się na środku placu. W narożnikach rynku pojawią się estetyczne ławki, a stacja roweru miejskiego zostanie przeniesiona.

Nowością będzie pas świetlny LED wyznaczający przebieg 18 południka. Będzie on wyznaczony także na obu końcach dwoma świecącymi słupkami.

Pomnik Walki i Męczeństwa zostanie przesunięty w kierunku północno-zachodnim, zamykając oś widokową biegnącą wzdłuż północnej pierzei. Lepiej wyeksponowana zostanie płyta upamiętniająca wkroczenie Wojska Polskiego do Bydgoszczy w 1920 roku.

Zgodnie z wynikami konsultacji społecznych, nie będzie ruchu samochodowego na Starym Rynku. Nowością będzie chowany punkt odbioru energetycznego, który ułatwi organizację imprez na płycie nie psując estetyki miejsca. W zachodniej części Starego Rynku powstanie też infrastruktura techniczna, która umożliwi w przyszłości wyświetlanie mappingu (nakładanie dwuwymiarowego obrazu na okoliczne budynki).

Reklama