Rewitalizacja Bydgoskiej i sąsiednich ulic w toku

Magdalena Jabłońska
,

Równa, solidna asfaltowa jezdnia, dodatkowe zatoki parkingowe z kamiennej kostki, chodniki wyłożone płytami oraz stylowe oświetlenie – tak zmienić ma się główna ulica w Starym Fordonie.

– To pierwszy duży projekt związany z rewitalizacją Starego Fordonu – mówi Rafał Bruski, prezydent Bydgoszczy. – Chciałbym, przede wszystkim, podziękować mieszkańcom tej części osiedla za ich cierpliwość. Staraliśmy się przygotowywać inwestycje, które z jednej strony będą spełniały jak najwięcej oczekiwań ze strony lokalnej społeczności, a z drugiej uwzględnią szereg różnych prawnych wymogów związanych z terenami nadrzecznymi. To się udało. Jesienią planowane są kolejne przetargi na inne ulice i tereny rekreacyjne.

Wszystkie rozwiązania na ul. Bydgoskiej zostały skonsultowane, między innymi, ze Stowarzyszeniem Mieszkańców Starego Fordonu. Na jezdni ułożona zostanie nawierzchnia asfaltowa. Takie rozwiązanie ma ograniczyć hałas i drgania w pobliżu wiekowych budynków. Na ulicy zainstalowane zostaną też wyspowe progi zwalniające. Wcześniej zamontowano je na zrewitalizowanym odcinku ul. Wyzwolenia. Nie będą one utrudniać ruchu autobusom, natomiast skłaniają do wolniejszej jazdy kierowców samochodów osobowych. Dodatkowo wyniesione zostanie skrzyżowanie z ulicami Mączną i Rakową. Kostka kamienna zostanie zastosowana na parkingach oraz do wyłożenia ścieku przykrawężnikowego. Poza tym materiał będzie wykorzystywany na przyległych ulic, które również będą rewitalizowane w najbliższym czasie. Zakres prac obejmuje przebudowę ulic: Nad Wisłą, Promenada, Filomatów, Frycza Modrzewskiego, Zakładowa, Rybaki, Kapeluszników. Dodatkowo projekt zakłada budowę nowej ulicy Promenada łączącej ul. Frycza Modrzewskiego z Wałem Nadwiślańskim oraz nowego odcinka ul. Frycza Modrzewskiego łączącego ul. Promenada z projektowanym nabrzeżem. Zakres prac obejmuje także tereny rekreacyjno-sportowe zlokalizowane pomiędzy ul. Promenada, a brzegiem Wisły.

Na chodnikach w oparciu o standardy wypracowane ze stowarzyszeniami reprezentującymi pieszych zastosowane zostaną duże płyty betonowe. Część chodników będzie oddzielona od jezdni pasem zieleni.

Zmieni się też oświetlenie. Wzdłuż ulicy zamontowane zostaną stylowe latarnie. Z ulicy znikną napowietrzne linie energetyczne. Wszystkie zostaną schowane pod ziemią. Poprawi się również odwodnienie dzięki przebudowie kanalizacji deszczowej.

W zakres zadania wchodzi też przebudowa fragmentów ulic: Mącznej, Rakowej, Góralskiej, Przy Bóżnicy, Rynek i Piekary.

W piątek (3 sierpnia) ogłoszony został przetarg na wykonanie prac budowlanych. O wyborze najkorzystniejszej oferty zadecydują cena, gwarancja i termin realizacji. Podstawowe prace budowlane po podpisaniu umowy powinny zająć około 5 miesięcy.

W tym roku projekty związane z rewitalizacją Starego Fordonu będzie realizować komunalna spółka ADM. Razem z przebudową ul. Bydgoskiej kilka budynków zostanie podłączonych do kanalizacji deszczowej i sieci gazowej. Powstała też dokumentacja niezbędna do rozpoczęcia przebudowy, docieplenia i renowacji 7 budynków w rejonie ul. Bydgoskiej i Rynku. Te prace budowlane sfinalizowane zostaną w przyszłym roku.

Prace budowlane przy kolejnych ulicach i rewitalizacji terenów rekreacyjnych zaplanowano na przyszły rok.

materiały nadesłane: Urząd Miasta Bydgoszczy

Reklama