Ratusz zaprasza na spotkania

Wiktoria Raczyńska
,

Od przyszłego tygodnia (18 czerwca) rusza cykl sześciu, otwartych spotkań z mieszkańcami dotyczący działań związanych z aktualizacją Strategii Rozwoju Bydgoszczy. Pierwsze spotkanie odbędzie się w Fordonie.

Od kilku miesięcy trwają konsultacje społeczne dotyczące aktualizacji Strategii Rozwoju Bydgoszczy do roku 2030. To właśnie one będą głównym tematem spotkań z mieszkańcami.

W czasie konsultacji, mieszkańcy uzyskają informacje na temat dotychczasowych prac nad strategią. Przy udziale zewnętrznego moderatora będą wypracowywane rekomendacje dotyczące działań w ramach realizacji celów strategicznych wynikających z przygotowywanego dokumentu.

Dotychczas odbyło się siedem spotkań. W ich trakcie zebrano blisko 1300 ankiet. Rozmowy dotyczyły spraw istotnych dla młodzieży, seniorów, przedsiębiorców, szkolnictwa wyższego, a także tematu przyjaznej przestrzeni komunikacyjnej.

W ramach działań nad strategią rozwoju Bydgoszczy mieszkańcy byli pytani o opinię na temat stanu i przyszłości miasta. Powołano zespoły robocze, które w swoim składzie zgromadziły mieszkańców zaangażowanych w działalność na rzecz miasta, przedstawicieli Urzędu Miasta i miejskich jednostek organizacyjnych. Odbyły się dwa spotkania zespołów, podczas których wypracowywano wybrane zapisy dokumentu strategicznego.

W tym roku planowanych jest sześć spotkań. Za każdym razem w różnych częściach Bydgoszczy.

Ratusz chce, by na poszczególnych etapach prac, mieszkańcy włączyli się w dyskusję nad przyszłością miasta.

Pierwsze spotkanie odbędzie się 18 czerwca (poniedziałek) w Szkole Podstawowej nr 44 (kino Jeremi) przy ul. gen. A. Fieldorfa „Nila” 13. Na spotkaniach będzie obecny prezydent, który chętnie pozna zdanie mieszkańców: Nowego Fordonu, Osiedla Tatrzańskiego, Osiedla Terenów Nadwiślańskich oraz Starego Fordonu.

Konsultacje rozpoczną się o godzinie 17.00. Pół godziny wcześniej będzie można pobrać specjalne ankiety konsultacyjne i uzyskać dodatkowe informacje (stolik recepcyjny przed wejściem na salę konferencyjną).

materiały nadesłane: Urząd Miasta Bydgoszczy

Reklama