Przyjazna przestrzeń i komunikacja

Marek Tomaszewski
,

Ratusz zaprasza 9 listopada na ostatnie spotkanie z cyklu sześciu debat organizowanych w ramach prac nad aktualizacją strategii rozwoju miasta. Tematem przewodnim będzie przyjazna przestrzeń i komunikacja

Debata rozpocznie się o godz. 17.00, w sali sesyjnej bydgoskiego ratusza przy ul. Jezuickiej 1. Współorganizatorem debaty jest Kujawsko-Pomorska Okręgowa Izba Architektów RP.

Do udziału w spotkaniu w roli ekspertów zaproszeni zostali: inż. Stanisław Kryszewski – prezes Pomorsko-Kujawskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Inżynierii Ekologicznej, arch. Anna Pawlicka-Zabojszcz – przewodnicząca Kujawsko-Pomorskiej Okręgowej Izby Architektów RP, arch. Małgorzata Schmidt – prezes bydgoskiego oddziału Stowarzyszenia Architektów Polskich, dr inż. Jacek Chmielewski – Katedra Inżynierii Drogowej i Transportu Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego, dr hab. inż. Andrzej Zalewski, prof. nadzw. UTP – kierownik Katedry Urbanistyki i Planowania Przestrzennego Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego.

Punktem wyjścia do dyskusji będą wstępne wyniki prowadzanego obecnie badania ankietowego, do których uczestnicy spotkania postarają się odnieść. Druga część spotkania poświęcona będzie pracy nad określeniem wizji Bydgoszczy w 2030 roku.

Wnioski płynące z dyskusji posłużą do dalszych prac nad aktualizacją strategii. Ratusz zachęca również do wypełnienia ankiety konsultacyjnej (www.strategia.bydgoszcz.pl) – badanie ankietowe zostało przedłużone do 9 listopada.

Reklama