Przygotowania do misji Resolute Support

Tomasz Welcz
,

Blisko 250 osób z 25 państw członkowskich i krajów partnerskich NATO bierze udział w szkoleniu w Centrum Szkolenia Sił Połączonych (JFTC) w Bydgoszczy przed misją Resolute Support w Afganistanie. Żołnierze oraz cywilni eksperci już po raz drugi w tym roku przyjechali do Bydgoszczy, aby uczestniczyć w przygotowaniu przyszłych członków misji do nowych zadań.

Oficjalnego otwarcia szkolenie dokonał generał brygady Wojciech Grabowski, dowódca Centrum Szkolenia Sił Połączonych. W ostatniej części przygotowania przed wyjazdem do Afganistanu bierze udział 155 żołnierzy, wspieranych przez około 90 członków kierownictwa ćwiczeń, w tym ekspertów i przedstawicieli Afgańskich Narodowych Sił Bezpieczeństwa.

Szkolenie potrwa dwa tygodnie, a jego program skupia się głównie na funkcjonalnych aspektach ćwiczenia w zakresie doradztwa, wspierania i szkolenia personelu afgańskich ministerstw, instytucji i Afgańskich Narodowych Sił Bezpieczeństwa na poziomie korpusu.

Opracowane i prowadzone przez JFTC szkolenie, przygotowane w ścisłej współpracy z Dowództwem Sił Połączonych z Brunssum (JFC Brunssum), instytucją kierującą ćwiczeniem, jest drugim etapem natowskiego przygotowania żołnierzy do wyjazdu na misję. Jego celem jest dostarczenie dowódcy misji jednolicie wyszkolonego personelu, świadomego swojej roli w operacji prowadzonej przez NATO i rozumiejącego swoje zadania w dowództwach, w których służą. Główny wysiłek skupia się na szkoleniu personelu, który obejmie funkcje operacyjne w Dowództwie Resolute Support w Kabulu. Ze szkolenia skorzystają również doradcy kilku regionalnych dowództw ds. szkolenia, doradztwa i wsparcia (Train Advise Assist Commands).

Materiały: major Goran Pijetlovic, public affairs officer

Reklama