Przy Teatrze Kameralnym odkryto drewnianą Bramę Miejską

Magdalena Jabłońska
,

Drewniana Brama Miejska prowadząca od miasta do Zamku Bydgoskiego, drewniane palisady oraz fragmenty mostu nad fosą – bydgoscy archeolodzy odkryli ślady dawnej Bydgoszczy w miejscu budowy Teatru Kameralnego.

Wyprzedzające badania archeologiczne na rogu ulic Grodzkiej i Podwale w ramach inwestycji budowy Teatru Kameralnego rozpoczęły się w grudniu zeszłego roku. Badacze z archeologiem Robertem Grochowskim na czele dokonali w tym miejscu ważnych odkryć. – Odkryliśmy pozostałości drewnianej konstrukcji z XVI wieku, którą wstępnie interpretujemy jako bramę miejską – mówi Grochowski. – Bydgoszcz miała cztery bramy, w tym trzy murowane i jedną drewnianą. I o tej ostatniej właśnie mowa. Prowadziła z miasta w kierunku Zamku Bydgoskiego.

Pozostałości bramy zostały zinwentaryzowane i szczegółowo opisane, a sama brama została rozebrana. Drewno poddane zostanie badaniom dendrologicznym, dzięki czemu możliwe będzie dokładne datowanie jej powstania.

Oprócz bramy, natrafiono także na pozostałości palisady, szczątków fortyfikacji i wielu innych drewnianych elementów z XVI wieku. Prawdopodobnie odkryto także fragmenty mostu, który prowadził od bramy do Zamku. – W miejscu, gdzie jest obecnie seminarium (Ulice Grodzka i Podwale) była olbrzymia fosa, która oddzielała miasto lokacyjne od Zamku – wyjaśnia Grochowski.

Cały obszar inwestycji, zgodnie z decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków musi zostać poddany badaniom archeologicznym. Ich końcowym produktem będzie szczegółowa dokumentacja.

Jeśli warunki pogodowe będą sprzyjające, prace mają potrwać pięć tygodni.

źródło: bydgoszcz.pl

Reklama